Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Загальна інформація про бібліотеку

Бібліотека є структурним підрозділом ОНАЗ ім. О.С. Попова. Заснована в 1930 р. разом з інститутом інженерів зв’язку. У перші роки існування бібліотеки її фонд не перевищував 2 000 друкованих одиниць, і обслуговувала вона понад 450 читачів.

На даному етапі книжковий фонд нараховує понад 600 тис. примірників. Тематика фонду є різноманітною: телекомунікаційні системи, інформаційна безпека та передавання даних, мережі зв’язку, волоконно-оптичні лінії зв’язку, інформаційні технології, радіозв’язок, телебачення та радіомовлення, фізика оптичного зв’язку, обчислювальна техніка та мікропроцесори, інформатизація та управління, економіка та менеджмент, мережі та системи поштового зв’язку та інші. Значна частина фонду – це книги з природознавчих наук: математики, фізики, хімії та інших. До послуг читачів є вибір художньої літератури: вітчизняної та зарубіжної, а також книги з питань історії, суспільних наук, мистецтва та інші. Поступово поповнюється літературою, як в друкованому, так і в електронному вигляді. Щорічно бібліотека виписує значну кількість вітчизняних журналів та газет. Мова видань: українська та російська. Є видання англійською, французькою, німецькою мовами. Щорічно бібліотека обслуговує біля 15 000 читачів.

Пошуковий апарат бібліотеки складається з системи паперових бібліотечних каталогів та картотек, електронного каталогу, фонду довідково-бібліографічних видань.

З 2004 р. ведеться електронний каталог та головна довідкова картотека журнальних статей.  Поповнюється ЕК як новими надходженнями, так і ретро, та містить понад 130 000 записів. Використовується  АБІС Unilib.

Створено такі бази даних:
  • бібліографічних описів книжкових видань;
  • аналітичних описів періодичних видань;
  • дисертацій вчених академії;
  • збірник навчальних та методичних посібників ОНАЗ ім. О.С. Попова;
  • вчені ОНАЗ ім. О.С. Попова;
  • анотації наукових праць працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова;
  • Репозитарій (електронний архів) ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Постійно проводятся виставки-огляди нових надходжень, книжкові виставки, присвячені знаменним датам, віртуальні виставки, відкриті перегляди літератури, масові заходи.

В бібліотеці є два навчальних абонементи, дві читальні зали. В загальній читальній залі  бібліотеки ОНАЗ ім. О.С. Попова є точка доступу Wi-Fi. Користування мережею безкоштовне та без реєстрації. Працює "Віртуальна довідкова служба", яка дозволяє обслуговувати читачів віддалено.

Бібліотека академії постійно удосконалює своє інформаційно-комунікативне середовище, вагомою складовою якого є електронні інформаційні ресурси. Створення Електронної бібліотеки стало пріоритетним напрямком у розвитку бібліотеки. Електронна бібліотека - це єдиний комплекс, який складається з електронного каталогу, фонду повнотекстових електронних документів та електронних видань на СD-дисках.