Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Юридичний відділ

Зліва направо: помічник ректора з юридичних питань Заклада Юрій Григорович,
провідний юрисконсульт Калюжний Дмитро Юрійович

Юридичний відділ Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова був створений 21 січня 2005 року. Його очолив Заклада Юрій Григорович.

Заклада Юрій Григорович у 1979 році закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, після чого перебував на керівних посадах Одеського обласного комітету комсомолу, народного контролю Київського району м. Одеси, профспілкового комітету «Одеспромбуду» тощо.

У 1985 році був обраний народним суддею Ленінського районного суду м. Одеси, де й плідно пропрацював майже 20 років.

У вересні 2004 року вийшов у відставку з посади заступника голови Ленінського районного суду м. Одеси та в січні 2005 року продовжив роботу в ОНАЗ ім. О.С. Попова на посаді помічника ректора з юридичних питань.

З вересня 2008 року у складі юридичного відділу плідно працює юрисконсульт Калюжний Дмитро Юрійович - випускник Одеського інституту внутрішніх справ, магістр права, який розпочав свою трудову діяльність в 2002 році на посаді помічника адвоката, після чого продовжив працювати у сфері господарських та цивільно-правових відносин на посадах юриста в приватних підприємствах м. Одеси.

Основними завданнями юридичного відділу є: забезпечення дотримання законності в діяльності Академії; юридичний захист правових інтересів Академії; договірна, претензійна і позовна робота; консультування керівників структурних підрозділів та інших працівників Академії з юридичних питань, що виникають в процесі їх діяльності; координація роботи та безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів Академії, що регулюють відносини структурних підрозділів; перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректору, візування їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами; участь у підготовці та укладенні договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями.

Юридичний відділ має право: перевіряти дотримання законності в діяльності структурних підрозділів Академії; вимагати й одержувати від структурних підрозділів довідкові та інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності відділу; представляти у встановленому порядку Академію в органах державної влади, інших установах і організаціях з питань, що входять у компетенцію відділу; вживати заходів при виявленні порушень законності в Академії, доповідати про ці порушення безпосередньо ректору.