Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ)   

   запрошує іноземних громадян на навчання з 01 вересня 2015 р.

 

        ОНАЗ  є державним начальним закладом IV (найвищого) рівня акредитації, тут готують  бакалаврів і магістрів у сфері телекомунікацій, інформаційних та комп’ютерних технологій, програмування, захисту інформації, телебачення й радіомовлення, мереж та систем поштового зв’язку, а також економіки підприємств зв’язку та проблем  інформаційного суспільства.

         ОНАЗ широко відома й за межами України. З 2008 р. ОНАЗ є членом Міжнародного Союзу Електрозв’язку (МСЕ), а також засновником Міжнародної постійної конференції ректорів телекомунікаційних ВНЗ.

         Почесними докторами ОНАЗ є пан Хамадун Туре (Генеральний секретар Міжнародного Союзу Електрозв’язку  з 2007 р. по 2014 р.), пан Аббасов А.М. (Міністр зв’язку та високих  технологій Республіки Азербайджан), пан Мамедов Г.А. (ректор Азербайджанського технічного університету), пан Пашаєв А.М.Д. (ректор Національної академії авіації ЗАТ «Азербайджан Хава Йоллари»), пан Гарегін Маркарян (професор, зав.кафедри систем зв’язку університету Ланкастер, Велика Британія) та інші видатні особистості.

        У 2015 році ОНАЗ святкуватиме свій  95-річний ювілей з дня заснування. За роки свого існування ОНАЗ підготувала понад 80 тисяч спеціалістів для галузі зв’язку як України, так і інших країн світу.

      Перші іноземні студенти прибули на навчання до ОНАЗ у 1949 р. За цей час дипломи інженерів, бакалаврів та магістрів отримали близько 2000 іноземних студентів з 75 країн світу; більше як 60 з них стали кандидатами технічних наук.

У 1998 році в ОНАЗ було засновано підготовче відділення для іноземних громадян, які не володіють українською або  російською мовою. Протягом 10 місяців слухачі підготовчого відділення проходять не тільки мовну підготовку, але й підготовку з математики, фізики, інформатики та інших предметів, що є необхідними для подальшого  успішного навчання в ОНАЗ у бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.

       Зараз в ОНАЗ навчається близько 500 іноземних студентів з 25 різних держав.

Підготовка іноземних громадян в ОНАЗ відбувається за всіма напрямами та спеціальностями, за якими навчаються громадяни України, а саме:

  • Підготовка бакалаврів  відбувається за такими напрямами:

- телекомунікації,

- програмна інженерія,

- радіотехніка,

- безпека інформаційних та комунікаційних систем,

- системи технічного захисту інформації,

- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

- мережі та системи поштового зв’язку;

 - економіка підприємства;

- менеджмент;

- реклама і зв’язки з громадськістю;

- соціологія.

  • Підготовка магістрів відбувається за такими спеціальностями:

- інформаційні мережі зв’язку;

- технології та засоби телекомунікацій;

- телекомунікаційні системи та мережі;

- системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки;

- радіоелектронні пристрої, системи так комплекси;

- апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;

-  обладнання та технології поштового зв’язку;

- автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку;

- автоматизоване управління технологічними процесами;

- комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва;

- економіка підприємства;

- менеджмент організацій і адміністрування;

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

- соціологія.

.

УВАГА !

 

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул.  Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд. 302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-705-02-24,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.