Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Комплектування та наукової обробки літератури

Формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень, а також систематизує нову літературу, здійснює бібліографічний опис, створює та веде систему паперових та електронних бібліографічних каталогів: алфавітний (українською та російською мовами), систематичний, топографічний. На основі АБІС Unilib у відділі комп'ютеризовані всі технологічні процеси, пов'язані з комплектуванням та науковою обробкою документів.

 

Обслуговування користувачів
До його складу входять:
  • загальний абонемент;
  • абонемент методичних посібників;
  • загальна читальна зала (з доступом до Інтернету по Wi-Fi);
  • читальна зала для аспірантів та професорсько-викладацького складу.

Відділ здійснює оперативне обслуговування користувачів всіх категорій навчальною, науковою, довідковою, художньою та іншою літературою та диференційне обслуговування з профілю факультетів.Організовує запис читачів до бібліотеки, знайомить з правилами користування та функціональними можливостями бібліотеки. Веде єдиний реєстраційний облік користувачів. Вивчає та аналізує відмовлення на літературу, приймає міри до їх ліквідації. Обслуговує користувачів бібліотеки через МБА в разі відсутності необхідної літератури. Контролює строки повернення документів, веде роботу з боржниками. Пропагує досягнення науки та техніки, загальносвітові та вітчизняні культурні цінності бібліотечними формами роботи.

 

Інформаційно-бібліографічний

Здійснює бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів згідно з їх інформаційними запитами. Відділ веде основну довідкову картотеку та бібліографічні тематичні картотеки, складає списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі академії, виконує всі види бібліографічних довідок, здійснює індексування за таблицями УДК статей викладачів і студентів академії для наукових журналів і збірників, а також інформує вчених академії в режимі ВРІ та ДОК. Проводить огляди літератури, пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок.

Книгозберігання

Здійснює організацію, раціональне розміщення основних та допоміжних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію та консервацію.