Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Шановні абітурієнти!

Обравши навчання англійською мовоюв TECHNICAL ELITE GROUPS факультету Інфокомунікацій ви отримаєте не тільки якісні знання і сучасний рівень підготовки, але й значні переваги:

  • сучасний рівень знань для вільного спілкування технічною англійською мовою;
  • можливість отримання сучасних знань з нових світових технічних видань;
  • можливість вільного спілкування технічною англійською мовою з фахівцями країн світу в єдиному інформаційному середовищі;
  • конкурентоспроможність на ринку праці;
  • можливість працевлаштування в міжнародні телекомунікаційні компанії;
  • можливість працевлаштування за кордоном;
  • можливість працевлаштування у відомих науково-дослідних інститутах, де зможете проводити наукові дослідження та брати участь у науково-технічному розвитку телекомунікацій;
  • можливість вільно працювати з технічною документацією для виконання завдань розробки й експлуатації обладнання телекомунікацій;
  • можливість продовжувати навчання та працювати в галузі телекомунікацій країн світу.

 

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

TECHNICAL ELITE GROUPS

Основний напрямок підготовки фахівців на факультеті Інфокомунікацій- це формування якісно нового навчального середовища, відповідного сучасному стану і перспективним тенденціям науково-технічного розвитку телекомунікацій, новітнім досягненням в телекомунікаціях з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців галузі.

Стрімкий розвиток телекомунікацій вимагає сучасних знань для кожного, хто активно бере участь в їх розробці й обслуговуванні. Тільки ті фахівці, які володіють не тільки знаннями, а й вільно спілкуються технічною англійською мовою, здатні впроваджувати та розвивати нові інформаційні технології, здійснювати ефективний інженеринг галузі й інформатизації на всіх рівнях її ієрархії.

Єдине інформаційне середовище інфокомунікацій вимагає від фахівців постійного співробітництва та вільного спілкування зі світовими виробниками сучасного обладнання, знання інноваційних технологій і постійного удосконалення знань за допомогою сучасних видань світової технічної літератури, що може бути забезпечене тільки знаннями технічної англійської мови.

Тому з метою якісної підготовки фахівців телекомунікацій, здатних витримати будь-яку конкуренцію на ринку праці,на факультеті Інфокомунікацій створені групи «Технічної еліти», які вивчають  всі предмети англійською мовою.

Студенти TECHNICAL ELITE GROUPS навчаються окремим потоком, слухають лекції, працюють на практичних та лабораторних заняттях і спілкуються з викладачами лише англійською мовою.

Лектори та викладачіTECHNICAL ELITE GROUPS мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в міжнародних навчальних закладах.

Для роботи в лабораторіях і забезпечення навчального процесу у студентів є навчальні посібники та методичні керівництва англійською мовою для всіх досліджуваних дисциплін.

Для постійного вдосконалення мовного рівня та технічної англійської термінології для студентів TECHNICAL ELITE GROUPS організовані постійні тренінги та мовні курси з викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами з різних країн світу.

Значна увага при підготовці студентів TECHNICAL ELITE GROUPSприділяється практичній підготовці та мовній практиці. Вже з першого курсу навчання студенти беруть участь в роботі міжнародних конференцій і семінарів, що проходять в Академії, активно працюють і спілкуються з міжнародними учасниками й отримують суттєвий досвід спілкування. Практика студентів організована на підприємствах, де робоча мова - англійська.