Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Директор інституту - Катерина Сергіївна Озарко

Львівський навчально-науковий виробничий центр є структурним підрозділом Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова і надає студентам можливість навчатися безпосередньо на місцях їх роботи та проживання.

Львівський навчально-науково-виробничий центр розпочав свою діяльність у вересні 2003 року на основі договору між Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова та Вищим професійний училищем № 59 м. Львова, яке перейменоване 25.02.2004 року у Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Львова. Випускники училища та інших навчальних закладів для здобуття вищої освіти мають можливість навчатися  в ОНАЗ ім. О.С. Попова на першому (освітній рівень – кваліфікований робітник) та третьому (освітній рівень – молодший спеціаліст) курсах.

У своїй діяльності Львівський ННВЦ керується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. № 161, Статутом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим головою Державного комітету зв’язку та інформатизації України 1.03.2002 р., Положенням про факультет заочного навчання Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим ректором академії 23.04.2002 р., Положенням про навчально-науково-виробничі центри, затвердженим ректором академії 02.06.2003 р., Правилами внутрішнього розпорядку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженими ректором академії 29.08.2003 р.

Шановні абітурієнти!
Якщо Ви бажаєте стати фахівцем XXI століття галузі «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,
ми запрошуємо Вас до єдиного національного вищого навчального закладу України у галузі зв'язку ІV (найвищого) рівня акредитації

Запрошуємо

НА ПЕРШИЙ ТА СТАРШІ КУРСИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
ЗА КОНТРАКТНОЮ ФОРМОЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ:

6.050903 - телекомуникації

6.050904 - мережі та системи почтового зв'язку

Зарахування на перший курс Академії здійснюється за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. Для технічних напрямів обов’язковими є три сертифікати:

 - з української мови та літератури;

- з математики;

- з фізики або іноземної мови (на вибір абітурієнта).

Зарахування на старші курси випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста відбувається за результатами співбесіди на другий або третій курс заочної форми навчання залежно від спорідненості напряму підготовки.

Обравши навчання в Львівському ННВЦ
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова ви зможете:

 • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
 • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;
 • постійно удосконалювати знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;
 • після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;
 • мати швидке зростання кар’єри.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

 • заява, в якій вказують напрям (спеціальність) та форму навчання;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і математики та за вибором абітурієнта - фізики або іноземної мови (оригінали або  завірені копії для вступників на 1 курс);
 • документ про попередню освіту (диплом з додатком) ( оригінал або завірена копія);
 • медична довідка - форма 086-У (va302282-99)(оригінал або її завірена копія);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копія паспорта (ст. 1, 2 та 11);
 • копія довідки з ідентифікаційним номером;
 • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;
 • гарантійний лист про оплату (для навчання на договірній основі за рахунок юридичної особи);
 • п’ять конвертів із марками та заповненою адресою одержувача.

За довідками звертатися:

Контактний тел/факс 032-261-63-14
E-mail: ndii@i.ua

Адреса: вул. Тролейбусна, 11, м. Львів, 79000

65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1, каб. 108

Телефон приймальної комісії Академії: (048) 705-04-11, (048) 723-23-44 з 10.00 до 16.00