Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Навчально-науковий інститут радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТ та ІБ)

Навчально-науковий інститут радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТ та ІБ) створено наприкінці 2005 р. на базі факультету радіозв’язку, радіомовлення та телебачення ОНАЗ ім. О.С. Попова. З січня 2013 року директором інституту є доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Васіліу Євген Вікторович.

На сьогоднішній день у складі дирекції інституту працюють: відповідальний за навчально-методичну роботу к.т.н. Пилявський Володимир Васильович, відповідальний за практичну підготовку студентів та профорієнтаційну роботу к.т.н. Марколенко Павло Юрійович, координатор з виховної роботи Кійко Світлана Миколаївна.

До складу ННІ РТ та ІБ входять спеціальні випускаючі кафедри:

- телебачення та радіомовлення, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Гофайзен Олег Вікторович;

- технічної електродинаміки та систем радіозв’язку, яку очолює кандидат технічних наук, доцент  Рожновський Михайло Васильович;

- інформаційної безпеки та передачі даних, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Захарченко Микола Васильович;

а також кафедри:

- теорії електричного зв’язку ім. А.Г. Зюко, яку очолює професор Іващенко Петро Васильович;

- метрології, стандартизації та сертифікації, яку очолює к.т.н. Козаченко Михайло Терентійович;

- фізики оптичного зв'язку, яку очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Вікулін Іван Михайлович.

На сьогодні  інститут РТ та ІБ проводить навчання за рівнями освіти "бакалавр" і "магістр" відповідно до запровадженої в Україні ступеневої системи освіти. Навчання проводиться за напрямом "Радіотехніка", спеціальністю "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення", а також за напрямом "Інформаційна безпека", спеціальностями "Системи технічного захисту інформації" та "Безпека інформаційних і комунікаційних систем".

З 2016/2017 навчального року в ННІ РТ та ІБ готують бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю "Кібербезпека", яка відноситься до галузі знань "Інформаційні технології".

Фахівці з кібербезпеки є дуже затребуваними на українському та світовому ринках праці, зокрема такі, що можуть кваліфіковано здійснювати експлуатацію, модернізацію та технічне обслуговування засобів захисту інформації; проектування та розроблення систем та засобів захисту інформації; організаційно-технічне забезпечення функціонування комплексних систем захисту інформації; технічний захист інформації на програмно-керованих телефонних станціях; аналітико-теоретичні дослідження в галузі кібербезпеки; проектування, створення та експлуатацію систем банківської безпеки; організацію захисту інформації в інфокомунікаційних системах і мережах та глобальній мережі Інтернет.

Бакалаври та магістри з кібербезпеки залучаються до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління: Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерстві інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки України, Державного підприємства "Українські спеціальні системи", силових структурах, у сфері захисту інформації в підприємницької та банківської діяльності (системи інформаційної безпеки та відеоспостереження), та багатьох інших.

Головними замовниками та партнерами в підготовці фахівців з радіотехніки та телебачення є Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення. Зацікавлені у випускниках також Національна комісія з питань регулювання зв’язку в Україні, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національні теле- та радіокомпанії, оператори мобільного зв’язку. 

Випускників ННІ РТ та ІБ цінують за якісну професійну та ґрунтовну технічну підготовку, володіння сучасними методами та засобами програмування, досконале знання радіоелектроніки, систем радіозв’язку, мовлення й телебачення, систем та засобів технічного захисту інформації та кібербезпеки.

СКЛАД РАДИ ННІ РТ ТА ІБ НА 2016/2017 НАВЧ. РІК