Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Міжнародний відділ (МВ) Академії було засновано на базі деканату для іноземних студентів Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова у 1993 р. з метою розвитку міжнародних зв’язків та організації навчання іноземних громадян (наказ № 01-05-76 від 07.07.93 р.).

Співробітниками МВ на теперішній час є начальник МВ доц. Сокольницька Л.О., зав. лабораторією Біба І.В. та ст. лаборант Белова С.І., які безпосередньо підпорядковані проректору з науково-педагогчної роботи та міжнародних зв’язків к.ф.н., проф. Шульган О.О.

МВ співпрацює з усіма навчально-науковими інститутами, кафедрами та іншими структурними підрозділами ОНАЗ з питань міжнародної діяльності.

Основними завданнями, виконання яких забезпечує МВ є:

  • налагодження зв’язків, підготовка та укладання договорів про співробітництво з закордонними ВНЗ, фірмами й організаціями, а також контроль за їх виконанням;
  • участь в організації та проведенні міжнародних науково-технічних та науково-методичних конференцій, симпозіумів, виставок тощо;
  • підготовка й організація прийомів закордонних делегацій та окремих представників закордонних установ;
  • листування з закордонними партнерами з усіх питань міжнародної діяльності;
  • організація закордонних відряджень співробітників та студентів Академії;
  • організація навчально-виховного процесу іноземних студентів та аспірантів: залучення до навчання; видача запрошень; прийом іноземних студентів; укладання контрактів на навчання; розміщення у гуртожитках; облік іноземних студентів та підготовка звітніх матеріалів; паспортно-візова робота; рекламно-інофрмаційна діяльність; легалізація дипломів про освіту тощо;
  • перекладацька діяльність під час проведення переговорів, міжнародних симпозиумів, конференцій, семінарів тощо.

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул.  Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд. 302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-7050224,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.