Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Зліва направо зверху вниз: викладач Малюта С.О.; викладач Колівошко Ю.В.; викладач Страхов М.В.; викладач Грачова Ю.М.; викладач Міхова А.І.; викладач Савич Л.Б.; лаборант Герасимова Т.М.; провідний бібліотекар Учителева Н.О.; бібліотекар Барскова С.В.; заступник директора з адміністративно-господарської роботи Васильєв В.Г.; викладач Борисенко В.С.; викладач Грибкова Д.А.; викладач Кронфельс М.А.; викладач Труфанова Т.В.; викладач Кокорєв В.В.; викладач, голова циклової комісії «Інформаційних систем та оргтехніки» Коваль А.Р.; викладач, голова циклової комісії «Природничо – математичної підготовки» Свиридова А.Б.; старший лаборант Голубєва І.В.; викладач, голова циклової комісії «Систем радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» Козаченко Л.О.; викладач Бурак О.О.; завідувач канцелярії Іванова Т.В.; старший інспектор Кутузова В.І.; викладач, голова циклової комісії «Телекомунікаційних систем та мереж» Кокорєва З.Р.; методист Степова А.О.; заступник директора з навчально-виховної роботи Ящишина І.Я.; директор коледжу Петрусенко С.Ю.; заступник директора з навчальної роботи Горлінська О.Ю.; секретар навчальної частини Джапаридзе Е.Я.; викладач Целікова О.Г.; завідувач відділенням Клим О.О.

        Передісторія коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова розпочалася ще 1900 року, коли в Одесі було відкрито Вищі курси телеграфних механіків, які готували техніків для півдня Російської імперії. Приміщення курсів знаходилось на Старопортофранківській, 16. 1918 року було створено Одеський електротехнікум зв’язку, який 1923 р. став Одеським вищим електротехнікумом сильних струмів ім. Г. Гринька (ОВЕ). Після чотирьох років навчання випускникам ОВЕ надавалась кваліфікація інженера. 1925 року при Вищому електротехнікумі створюється слабкострумовий відділ із трьома групами телеграфістів, телефоністів і радистів. З цього часу в Одесі започатковано підготовку інженерів зв’язку.

        За роки свого існування Одеський електротехнікум зв’язку підготував близько 40 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. В 1930-40-х рр. технікум очолювали: 1930 р. Ясиновський С.Д., 1931 р. Браіловський Б.Я., 1931 р. Духанін П.А., 1932 р. Паращук П.К., 1934 р. Татур Р.Е., 1937 р. Коган Я.В., 1941 р. Путно А.І., 1944 р. Базіян В.Д. Починаючи з 1952 р., директорами технікуму були: Білошицький Г.Р., який у 1932 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку за фахом „Інженер-електрик проводного зв’язку”; 1952-1958 рр. - Пишкін І.П., випускник Одеського політехнічного інституту 1930 р., інженер електрик сильних струмів, колишній ректор ОЕІЗ; 1958-1966 рр. – Москалевич А.В., випускник ОЕІЗ, інженер електрозв’язку; 1966-1969 рр. – Чумаченко В.Ф., випускник Львівського електротехнічного інституту зв’язку за фахом „Конструювання та технологія виробництва радіоапаратури”; 1969-1973 рр. – Панасюк Н.М., випускниця ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 1973-1995 рр. – Пишний Я.М., який у 1942 р. закінчив Військово-морське училище ім. ЛКСМУ за фахом „Офіцер-зв’язківець військово-морського флоту” і в 1957 р. Військово-морську академію суднобудування та озброєння ім. А.М. Крилова за фахом „Зв’язківець вищої кваліфікації”; 1995-1999 рр. – Сизоченко В.П., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер радіозв’язку; 1999-2003 рр. – Скопа О.О., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 2003-2006 рр. – Майнов С.В., який у 1985 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”, а 1991 року Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Правознавство”; 2006-2008 рр. – Шевцов Ю.С., який у 1998 році закінчив УДАЗ ім. О.С. Попова за спеціальностями „Автоматичний електрозв’язок” та „Економіка підприємства”.

        Сьогодні коледж очолює Петрусенко С.Ю., який 1984 року закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Математика”, кандидат педагогічних наук за спеціальністю „Теорія і методика професіональної освіти”.

        У різні часи змінювались спеціальності та напрями підготовки фахівців, втручалась війна та соціальні катаклізми, але своє ім’я та високу репутацію технікум не втрачав. Усіма силами сприяли цьому його співробітники: О.М. Алтухов, Д.А. Беркович, Л.П. Бритнер, О.Л. Вайнер, Г.І. Голубов, Л.С. Денисов, О.В. Зінчаренко, Л.Я. Каплан, А.Г. Кондаков, М.Ф. Копп, Б.Я. Кримус, Л.Я. Медведєва, О.І. Путно, В.Л. Сочинський, А.В. Шкуліпа, С.І. Шумлянський, Л.Д. Ярославський. Сьогодні традиції технікуму продовжують висококваліфіковані фахівці: Л.С. Білаш, О.О., Бурак, О.Ю. Горлінська, Л.О. Козаченко, М.А. Кронфельс, З.Р. Кокорєва, В.В. Кокорєв, Т.Ю. Фьодорова, О.Г. Целікова та багато інших.

        2003 року електротехнікум зв’язку було перейменовано на технікум зв’язку та інформатизації. Того ж року він увійшов до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова як її структурний підрозділ.

        2007 року технікум зв’язку та інформатизації реорганізовано в коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

        Сьогодні коледж готує молодших спеціалістів як за традиційними спеціальностями в сфері телекомунікацій, так і за новими: „Монтаж, обслуговування та ремонт станційного обладнання електрозв’язку”; „Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки”; „Монтаж, технічне обслуговування та ремонт обладнання радіозв’язку радіомовлення та телебачення”; „Організація та експлуатація поштового зв’язку”.

        До вересня 2003 р. коледж здійснював підготовку молодших спеціалістів тільки за заочною формою навчання.

        2003 року отримано ліцензію та вперше було здійснено набір студентів на денну форму навчання за напрямом „Телекомунікації” на базі повної загальної середньої освіти. У вересні 2004 р. почався набір студентів за цим напрямом на денну форму навчання на основі базової загальноїсередньої освіти.

        Відповідно до рішення ДАК Міністерства освіти і науки України від 01.07.2008р. (протокол № 72) коледж визнано акредитованим за І рівнем.

        До структури коледжу входять циклові комісії природничо-математичної підготовки (голова Свиридова А.Б., викладач 1-ої категорії); гуманітарної та соціально-економічної підготовки (голова Шкурак Н.М., викладач1-ої категорії), телекомунікаційних систем та мереж(голова Кокорєва З.Р., викладач вищої категорії); систем радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (голова Козаченко Л.О., викладач вищої категорії); інформаційних мереж та оргтехніки (голова Коваль А.Р., викладач2-ої категорії).

        До матеріально-технічної бази коледжу належать два навчальних корпуси та методичний кабінет, що має доволі значний фонд навчально-методичної літератури. Як структурний підрозділ ОНАЗ ім. О.С. Попова коледж використовує її навчальні майстерні, бібліотеку з читальним залом, технічний центр, Центр гуманітарної освіти та розвитку, студентські гуртожитки, спортзал тощо. В останні роки проведено розширення комп’ютерного класу на базі сучасних ПК та ремонт багатьох аудиторій коледжу.

        Коледж підтримує тісні зв’язки зі структурними підрозділами ВАТ “Укртелеком” та УДППЗ “Укрпошта”, а також співпрацює зі Львівським та Харківським коледжами зв’язку Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій із методичних питань, розповсюдження новітніх педагогічних технологій організації навчально-виховного процесу.

        У коледжі зосереджено значну увагу на виховній роботі зі студентами. Заступник директора з навчально-виховної роботи Ящишина І.Я. та класні керівники навчальних груп організовують та проводять позааудиторні заходи, спрямовані на всебічний розвиток кожного студента як повноцінної особистості. З цією метою організуються різноманітні екскурсії, свята та культурні заходи. Студенти денної форми навчання беруть активну участь у Всеукраїнському фестивалі команд КВК, інтелектуальній грі „Дебати”, яка розвиває лідерські здібності кожного студента, чемпіонатах з гри „Що? Де? Коли?”, волонтерських заходах, щорічних міських військово-спортивних змаганнях „Щит Вітчизни”, спортивно-патріотичному святі „Старти надій” та інших змаганнях серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації міста Одеси та області.


Положення про коледж ОНАЗ

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Комітет з конкурсних торгів (РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 Р.)

Оголошення

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Комітет з конкурсних торгів (РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 Р.)

Наша адреса:
Коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С.Попова,
Олександрівський проспект, 6 м. Одеса, 65045, Україна.
Контактні телефони: 8(048)728 – 97 – 78; 728-97-71; 728 – 97 – 83.

Офіційний сайт:  http://www.college.onat.edu.ua/home.html