Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Спеціалізована вчена рада Д 41.816.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» та 05.13.21 «Системи захисту інформації».

Голова ради:

1. Воробієнко Петро Петрович, д.т.н., професор, ректор, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02.

Заступник голови:

2. Кадацький Анатолій Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.17.

Вчений секретар:

3. Васіліу Євген Вікторович, д.т.н., доцент кафедри, директор навчально-наукового інституту, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.13.21.

Члени ради:

4. Балашов Віталій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

5. Банкет Віктор Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.17;

6. Баранов Порфирій Юхимович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.12.17;

7. Горицький Віктор Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.13.21;

8. Горохов Сергій Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.13.21;

9. Гофайзен Олег Вікторович, д.т.н., професор, начальник відділу, ДП «Український НДІ радіо і телебачення», спеціальність 05.12.17;

10. Захарченко Микола Васильович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.13.21;

11. Кобозєва Алла Анатоліївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.13.21;

12. Лега Юрій Григорович, д.т.н., професор, ректор, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.12.02;

13.  Лісовий Іван Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

14. Мазурков Михайло Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.12.02;

15. Рудницткий Володимир Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.13.21;

16. Стрелковська Ірина Вікторівна, д.т.н., доцент, декан факультету, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

17. Троцишин Іван Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.17;

18. Ящук Леонід Омелянович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.816.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.12.07 «Антени та пристрої мікрохвильової техніки», 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» та 05.12.20 «Оптоелектронні системи».

 

Голова ради:

1. Захарченко Микола Васильович, д.т.н., професор, проректор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.13.

Заступник голови:

2. Проценко Михайло Борисович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.07.

Вчений секретар:

3. Степанов Дмитро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20.

Члени ради:

4. Бондаренко Олег Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

5. Вікулін Іван Михайлович, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

6. Костенко Віталій Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.12.20;

7. Кошевий Віталій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна морська академія, спеціальність 05.12.07;

8. Курмашев Шаміль Джамашович, д.ф-м.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

9. Ложковський Анатолій Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.13;

10. Манько Олександр Олексійович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.07;

11. Панфілов Іван Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

12. Первунінський Станіслав Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.12.07;

13. Приходько Сергій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.12.13;

14. Рудий Євген Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.13;

15. Семенко Анатолій Ілларіонович, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний університет телекомунікацій, спеціальність 05.12.13;

16. Сукачов Едуард Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.13;

17. Троцишин Іван Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.07;

18. Филипенко Олександр Іванович, д.т.н., професор, декан факультету, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.20;

19. Цалієв Тамерлан Амранович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.07.

 

Спеціалізована вчена рада К 41.816.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Голова ради:

 1. Орлов Василь Миколайович, д.е.н., професор, професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

 1. Князєва Олена Альбертівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

 1. Отливанська Галина Артурівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 1. Ахламов Анатолій Геннадійович, д.е.н., професор, перший заступник директора, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 08.00.04;
 2. Буріменко Юрій Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 3. Валуєв Юрій Борисович, д.е.н., доцент кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 4. Гранатуров Володимир Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 5. Грицуленко Світлана Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 6. Захарченко Лоліта Анатоліївна, к.е.н., доцент, директор інституту, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 7. Кібік Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 08.00.04;
 8. Коваль Віктор Васильович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, спеціальність 08.00.04;
 9. Кокодей Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Севастопольський національний технічний університет, спеціальність 08.00.04;
 10. Політова Ірина Вікторівна, к.е.н., начальник науково-дослідної частини, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 11. Станкевич Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 12. Стрельчук Євген Миколайович, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 13. Стрій Любов Олексіївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 08.00.04;
 14. Хрущ Ніла Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04;
 15. Шостак Людмила Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.04.