Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

ШАНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ!

ШАНОВНІ ОПЕРАТОРИ І ПРОВАЙДЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ !

Вперше в ОНАС  ім. А.С. Попова проводяться курси підвищення кваліфікації на тему:

«Державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»

Курси проводяться з метою підвищення рівня кваліфікації керівних кадрів Ваших підприємств, менеджерів адміністративної ланки управління та надання допомоги у вирішенні поставлених завдань.

У багатьох з Вас в процесі здійснення діяльності на ринку телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг, при використанні радіочастотного ресурсу України виникають питання, пов'язані з особливостями виконання вимог законодавства України, нормативно-правових актів, ГСТУ, ліцензійних умов ведення діяльності, в порядку роботи зі споживачами послуг у сфері зв'язку та інформатизації. Вищезазначені проблеми вимагають невідкладного вирішення.

Вашій увазі пропонуються механізми державного телекомунікаційного менеджменту, в тому числі: процедури державного нагляду, надання щорічної звітності, порядок оформлення та форми документів по роботі зі споживачами, шляхи вирішення адміністративних складнощів у сфері телекомунікацій.

Відповідно до затвердженої програми в період навчання викладачами академії, представниками Національної комісії у сфері зв'язку та інформатизації будуть проведені лекції, семінари та тематичні зустрічі, ситуативне проектування та моделювання по адміністративно-правовим, економічним, управлінським та іншим актуальним питанням.

 

Програма

навчання на курсах підвищення кваліфікації

на тему: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ"

 

№ з/п

Найменування теми

Години

 

І. Нормативно-правові засади регуляторної діяльності
органів влади у сфері зв’язку та інформатизації

 

1.

Держава і право

2

2.

Правові засади формування та реалізації регуляторної політики України у сфері зв’язку та інформатизації

2

3.

Класифікація та зміст нормативно-правових актів, діючих у сфері зв’язку та інформатизації

2

5.

Механізми застосування норм права у сфері зв’язку та інформатизації.

2

6.

Адміністративний процес. Проблемні аспекти застосування норм права  у сфері зв’язку та інформатизації

2

7.

Перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення діяльності регуляторних органів у сфері зв’язку та інформатизації

2

ІІ. Особливості організації та адміністрування

 регуляторної діяльності органів влади 

8.

Статус, завдання та функції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Напрями  регуляторної діяльності у сфері зв’язку та інформатизації

2

9.

Державний контроль та виконавча дисципліна

2

10.

Кадрова робота та управління персоналом

4

11.

Механізми організації та здійснення взаємодії

2

12.

Механізм реалізації взаємодії органів влади, контрольно-наглядових органів та силових структур  у сфері зв’язку та інформатизації

2

ІІІ. Механізми державного регулювання телекомунікаційного ринку

 та користування радіочастотним ресурсом України

13.

Історія виникнення, сутність, принципи та основні риси механізмів реалізації державної регуляторної політики у сфері зв’язку та інформатизації

2

14.

Механізми державного регулювання телекомунікаційного ринку і перспективи розвитку

4

15.

Механізми державного регулювання сфери користування радіочастотним ресурсом України і перспективи розвитку

2

16.

Механізми державного регулювання ринку послуг поштового зв'язку і перспективи розвитку

2

17.

Державне регулювання сфери інформатизації

4

18.

Ефективність та результативність державного впливу на телекомунікаційний ринок

2

19.

Основи економічної діяльності. Бухгалтерський облік

8

20.

 Публічний менеджмент якості телекомунікаційних послуг

2

21.

Державний нагляд – як адміністративно-правовий механізм  регуляторної політики держави у  сфері зв’язку та інформатизації

6

22.

Метрологія та сертификація технічних засобів телекомунікацій

4

23.

Механізм контролю здійснення державного нагляду у сфері зв’язку та інформатизації

2

24.

Особливості проектування, будівництва та експлуатації об’єктів, споруд зв’язку і технічних засобів телекомунікацій у телекомунікаційних мережах загального користування

4

ІV. Державний ринковий нагляд НКРЗІ

25.

Правові засади здійснення НКРЗІ державного ринкового нагляду

2

26.

Функції,завдання та повноваження органів державного ринкового нагляду

2

27.

Особливості здійснення державного ринкового нагляду НКРЗІ

2

 

Всього

72

Орієнтована вартість навчання складає 2 500,00 грн. (без ПДВ).

Час проведення занять: з 17:00 до 20:00, тривалість навчання 72.

Після навчання слухачам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Курси проводяться Науково-навчальним центром працевлаштування, організації практики та підвищення кваліфікації, за адресою: м. Одеса, вул. Ковальська, 1, головний корпус Академії, кімн. 319.

Детальна інформація за телефоном:

 (048) 7050284;  (050)6725603 – Світлана Володимирівна, методист ННЦ ПОП та ПК

e-mail: s.suhoruchenko@onat.edu.ua