Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Розробка концепцій розвитку та методик проектування мереж наступного покоління.
 2. Розробка комунікаційного та прикладного програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж.
 3. Розробка та впровадження інфокомунікаційних послуг на сучасних програмних платформах для телекомунікаційних мереж.
 4. Розробка нормативної документації (державні та галузеві нормативні документи) з проектування.
 5. Проектування лінійно-кабельних споруд та мереж зв’язку України.
 6. Здійснення експертиз проектів телекомунікаційних мереж та систем.
 7. Дослідження ефективності використання радіочастотного ресурсу України та можливостей покриття території України ефірним мовленням.
 8. Дослідження енергетичних властивостей електромагнітного поля при експофункціональному збудженні.
 9. Дослідження з удосконалення організаційної та технологічної інфраструктури поштового зв’язку України.
 10. Дослідження з імітаційного моделювання структур та операційної діяльності операторів зв’язку.
 11. Розробка алгоритмів квантування зображень та розпізнавання рукописних та друкованих символів.
 12. Розробка телекомунікаційних механізмів та протоколів.
 13. Дослідження в галузі квантових методів захисту інформації.
 14. Розробка бізнес-планів, рекламних стратегій та стратегічних планів розвитку організацій і компаній державної та недержавної форми власності.
 15. Аналіз ринку інфокомунікацій, телекомунікацій та поштового зв’язку.
 16. Методика визначення домінантного оператора.
 17. Розробка методичних рекомендацій щодо побудови організаційно-функціональної структури взаємодії учасників телекомунікаційного ринку.
 18. Розробка методичних рекомендацій щодо організації фінансово-аналітичної діяльності учасників телекомунікаційного ринку: операторів, органів
 19. центральної виконавчої влади.
 20. Розробка стандартів та інших нормативних документів в галузі зв’язку та сфери інфокомунікацій.
 21. Розробка методів підвищення економічної ефективності використання радіочастотного ресурсу (технічні та економічні аспекти).
 22. Регулювання роботи операторів кабельного телебачення.
 23. Спрощення механізмів доступу на ринок телекомунікаційних послуг.
 24. Забезпечення ефективного регулювання ринку за принципом exante.
 25. Забезпечення права споживачів на вибір операторів телекомунікації та телекомунікаційних послуг.
 26. Участь у форсування та реалізації державної політики регулювання сфери телекомунікацій щодо універсальних телекомунікаційних послуг.
 27. Створення сприятливих умов для впровадження технологій мобільного зв’язку третього покоління.
 28. Створення нормативно-методичної бази з оцінки та контролю якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів.
 29. Розробка систем аналітичного обліку витрат операторів телекомунікацій.
 30. Розробка методик визначення собівартості на:
  • універсальні послуги поштового зв’язку;
  • загальнодоступні телекомунікаційні послуги;
  • інфокомунікаційні послуги.
 31. Розробка методик визначення тарифів на:
  • взаємоз’єднання;
  • послуги поштового зв’язку;
  • телекомунікаційні послуги;
  • інфокомунікаційні послуги;
  • використовування радіочастотного ресурсу.
 32. Проектування та побудова OSS∕BSS операторів телекомунікацій.
 33. Розробка комплексних систем побудови бюджетування телекомунікаційних компаній.
 34. Організаційно-економічне моделювання діяльності операторів телекомунікацій, провайдерів, операторів поштового зв’язку.
 35. Розробка методик здійснення техніко-економічного обґрунтування телекомунікаційного проекту.
 36. Вдосконалення механізмів тарифного регулювання у сфері телекомунікацій.