Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

У період з 18 по 20 травня 2016 року, відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978-2001-п та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2016 р. за №870л, експертна комісія у складі:

голови комісії – Конаховича Георгія Филимоновича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету;

члена комісії – Толюпи Сергія Васильовича – доктора технічних наук, професора, професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченко,

здійснювала акредитаційну експертизу діяльності Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, пов'язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації».

Висновок Акредитаційної комісії

 

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978-2001-п із змінами й доповненнями від 04.11.2011 р., на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2016 р. за №1173л, експертна комісія у складі:

голови комісії Оксіюка Олександра Глібовича  – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченко;

члена комісії Бурячка Володимира Леонідовича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри інформаційної   та   кібернетичної   безпеки Державного   університету   телекомунікацій,

у період з 8 по 10 червня 2016 р. здійснила акредитаційну експертизу діяльності Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, пов'язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (первинна експертиза).

Висновки експертної комісії