Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

НАУКОВІ ШКОЛИ

Наукова школа з напряму "Телекомунікаційні технології"
Засновник – Воробієнко Петро Петрович, проф., д.т.н. – ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова, Заслужений працівник освіти України. Нагороджений Почесною грамотою КМ України за вагомий особистий внесок у розвиток галузі зв’язку, Почесною грамотою Держкомзв’язку України за особистий внесок у розвиток науки та освіти, Почесною грамотою Регіонального союзу зв’язку країн СНД за розвиток регіонального співробітництва в галузі зв’язку. Автор понад 160 наукових робіт, пов’язаних з синтезом фільтрів і коректорів та обробленням сигналів, інформаційними технологіями, інтегрованими мережами, плануванням мереж, технічним захистом інформації, економікою галузі; 20-ти авторських свідоцтв; ряду підручників та навчальних посібників, які видані в Україні, Росії та інших країнах СНД. Автор запропонованого вкладу в Міжнародний союз електрозв’язку щодо світової стандартизації вдосконаленої Моделі взаємодії систем відкритого типу. Бере активну участь у формуванні і веденні державної науково – технічної політики України в галузі зв’язку (участь в Науково – технічних радах Держзв’язку України і ВАТ ”Укртелеком”, міждержавних регіональних комісіях, очолює роботу дослідницької комісії Підготовчого комітету Держзв’язку України з питань “Мережі передачі даних та зв’язок відкритих систем”). Очолює роботу зі створення за програмою Tempus Tacis центрів з інтеграції України в Європейський освітній простір.

 

Наукова школа з напряму "Новітні технології в аудіовізуальних системах та службах"
Засновник – Гофайзен Олег Вікторович, проф., д.т.н. – Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії зв’язку України, Міжнародної академії інформатизації, віце- голова робочої групи РГ 6Р МСЕ-Р “Оброблення і пост оброблення континенту”. Автор понад 500 наукових та методичних робіт (серед них 60 патентів, 160 вкладів в міжнародні організації зв’язку, 60 ДСТУ ). Очолює на Україні роботу зі стандартизації систем і служб, комплексів та апаратури телебачення і радіомовлення, бере активну участь у міжнародній науково–технічній політиці Адміністрації зв’язку України у секторі Радіозв’язку Міжнародного Союзу Електрозв’язку.

 

Наукова школа з напряму "Системи передачі даних"
Засновник – Захарченко Микола Васильович, проф., д.т.н. – Заслужений працівник народної освіти України. Нагороджений медалями “Ветеран труда” та “За трудовую доблесть”, орденом “Козацька звитяга II ступеню”, знаками “Почесний зв’язківець України”, “Почетный радист”, “Мастер связи СССР”, Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України за значний особистий внесок в організацію та впровадження сучасних методів навчання освітніх інформаційних технологій та ефективну діяльність в Науково–методичних комісіях з вищої освіти Науково–методичної ради МОН України. Автор понад 250 наукових робіт, 28 авторських свідоцтв, 2 монографій, 16 підручників і навчальних посібників. Очолює керівництво Науково – методичною радою з напрямку “Телекомунікації” при Міносвіти України.

 

Наукова школа з напряму "Завадостійкість та ефективність систем передачі інформації"
Засновник – Банкет Віктор Леонідович, проф., д.т.н. – дійсний член Академії зв’язку України, Міжнародної академії інформатизації, постійний член інститутів ІЕЕ, ІЕЕЕ та Європейської хартії інженерів-електриків, Європейського клубу інтелігенції, Почесний зв’язківець України. Автор понад 160 наукових робіт та авторських свідоцтв, двох монографій. Член редколегій журналів “Зв’язок”, “Наукові праці ОНАЗ”, “Праці УНДІРТ”. Бере активну участь у роботі Підготовчого комітету Держзв’язку України з питань супутникового зв’язку.

 

Наукова школа з напряму "Конструювання, технологій виробництва і прискореному дослідженню надійності кабелів зв'язку"
Засновник – Бондаренко Олег Володимирович, проф., к.т.н. – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2001 р.. Нагороджений за результати виконаного комплексу дослідно-конструкторських і технологічних розробок з впровадження високих технологій при виробництві вітчизняних волоконно-оптичних кабелів світового рівня. Під його керівництвом створені нові типи кабелів зв'язку для магістральних, зонових, місцевих і структурованих мереж зв'язку. Автор двох книг і одної монографії, 110 статей в наукових виданнях, 15 технічних умов на різні кабелі зв’язку.

 

Наукова школа з напряму "Економічні проблеми метрологічного забезпечення"
Засновник – Гранатуров Володимир Михайлович, проф., д.т.н. – заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений знаком “Почесний зв’язківець України”. За науковими напрямками “Економічні проблеми метрологічного забезпечення” та “Управління ризиками” підготовив 10 кандидатів економічних наук. Опублікував понад 130 праць, у тому числі 5 монографій, 2 підручника, 1 навчальний посібник.