Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 2015

 

 

1. Замовник.

1.1. Найменування. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01180116

1.3. Місцезнаходження. вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029 Україна

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету України

3. Інформація про предмет закупівлі.                                         

3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010 (06.20.1) «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані»

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 17400 м3

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

вул. Манежна, 42, м. Одеса, 65029; вул. Старопортофранківська,71-А, м. Одеса, 65020; вул. Новосельського, 68-А, м. Одеса, 65023; вул. К. Ніщинського,4, м. Одеса, 65029; вул. Піонерська, 20, м. Одеса, 65009

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до кінця  2015 р.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі. www.onat.edu.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ №329(04.09.2015) від 04.09.2015 №191522

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 04.09.2015 №191522/1

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ №332(09.09.2015) від 09.09.2015 №193440

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 28.08.2015 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39525257

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Одарія, 1, м. Одеса, 65003,   тел. (048) 723-81-89

7. Результат проведення закупівлі. процедури

7.1. Дата акцепту пропозиції. 04.09.2015 р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю.21.09.2015 р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 125071,20 (Сто двадцять п’ять тисяч сімдесят одна грн., 20 коп.) в.т.ч. 20% ПДВ -20845,20 (Двадцять тисяч вісімсот сорок п’ять грн., 20 коп.)

       7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). м3-7,188 грн.

       8. Відміна процедури закупівлі.

       8.1. Дата прийняття рішення.

       8.2. Підстава.