Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Видавничий центр Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова було організовано 1997 року на базі обчислювального центру. Основним видом діяльності видавничого центру була та залишається підготовка до друку й тиражування навчально-методичної літератури та бланкової продукції.

Першими співробітниками ВЦ були Корнійчук Є.С., Кірдогло Т.В. та Гардиман Ж.А. Поступово колектив поповнювався новими співробітниками: начальник Кірдогло Т.В., провідний фахівець Гардиман Ж.А., провідний фахівець  Попова Л.Г., провідний фахівець  Кодрул Л.А., інженер І к. Склярук П.К., фахівець  Жахова С.М..

Зараз штат співробітників видавничого центру нараховує 7 осіб, які є кваліфікованими спеціалістами.

Від початку створення видавничого центру начальниками працювали:

  • Касс А.С. (з 1998 по 1999 р);
  • Пучков В.М. (з 1999 по 2002 р.);
  • Попова Л.Г. (з 2002 р. по 2006 р.);
  • Кірдогло Т.В. (з 2006 р. по теперішній час).

Основним видом діяльності видавничого відділу є підготовка до друку й тиражування навчально-методичної літератури та бланкової продукції.

За весь період роботи РВВ видано понад 8000 найменувань методичних та навчальних посібників.

Мова видань: українська, російська, англійська. Є видання французькою, німецькою, китайською мовами.

 

Мова видань: українська та російська. Є видання англійською, французькою, німецькою мовами.

З кожним роком план видань навчальної і методичної літератури зростає, і тим самим видавничий центр робить свій внесок у підготовку фахівців галузі зв’язку.