Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

НАУКОВІ ЗАХОДИ АКАДЕМІЇ 2017

НАУКОВІ ЗАХОДИ АКАДЕМІЇ 2017

 

№ з/п

Вид заходу і тема, рівень заходу

Термін проведення

1.

Регіональний семінар МСЕ з питань створення сприятливих умов для формування людського потенціалу в електрозв'язку / ІКТ

12-14 квітня 2017 року

2.

VI Міжнародна науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”

квітень 2017 року

3.

XVІI Міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”

червень 2017 року

4.

Навчальний семінар Центра професійної майстерності МСЕ «Організаційні, технічні та економічні аспекти побудови мереж 4G»

червень 2017 року

5.

Сімнадцята міжнародна конференція

“Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2017)”

11-15 вересня

2017 року

6.

ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями захисту інформації

вересень 2017 року

7.

Регіональний семінар МСЕ з питань організаційного та технічного розвитку широкосмугового доступу в країнах СНД

вересень 2017 року

8.

VIII Міжнародна науково-методична конференція “Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Рекомендацій Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов”

жовтень 2017 року

9.

VII Міжнародна науково-практична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє”

жовтень 2017 року

10.

Навчальний семінар Центра професійної майстерності МСЕ «Особливості організації цифрового мовлення в сучасних мережах»

листопад 2017 року

11.

72-га науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів

грудень 2017 року