Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

  Положення про НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ Академії

 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 Навчальний відділ є одним із провідних підрозділів Академії. Історія навчального відділу невід’ємно пов’язана з історією створення вищого навчального закладу. Діяльність навчального відділу завжди відповідала сучасним тенденціям організації навчального процесу в галузі освіти.

        Навчальний відділ здійснює свою діяльність на підставі Статуту ОНАЗ ім. О.С. Попова, Положення про навчальний відділ Академії, концепції розвитку Академії, керується наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства транспорту та зв’язку України, Державної адміністрації зв’язку, наказами та розпорядженнями ректора, проректорів, рішеннями Вченої ради та рекомендаціями методичної ради Академії.

        Протягом існування академії посаду керівника навчального відділу займали: В.Ф. Павло, В.Ю. Тягнирядно, Г.М. Гонтаренко, А.К. Тищук, М.О. Матенков, П.П. Мартиненко, С.Т. Сорока, В.Д. Кузнецов, Д.Ю. Шевельов, М.В. Кочеткова, Є.М. Омельчук. Сьогодні колектив навчального відділу працює під керівництвом Багачука Д.Г.

        Навчально-допоміжний персонал навчального відділу забезпечує планування, організацію, координацію, облік, контроль та керівництво навчальним процесом згідно з вимогами вищої школи.

        Структура навчального відділу поділяється на сектори за видами діяльності: організаційної діяльності, навчального навантаження та планово-звітної документації, навчальних планів і програм, планування навчальних занять, статистики та оперативної роботи, видавничої діяльності.

        На базі Академії функціонує науково-методична комісія (НМК) з вищої освіти Міністерства освіти і науки України за напрямом „Телекомунікації”, яку очолює проректор із навчальної роботи, д.т.н., професор ОНАЗ ім. О.С. Попова Захарченко М.В. Основними функціями комісії є розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітньо-професійних програм підготовки (ОПП), навчальних планів підготовки фахівців із телекомунікацій, розробка програм навчальних дисциплін, упровадження новітніх технологій навчання.

        Розроблено та затверджено галузеві стандарти вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) бакалавра за напрямом „6.050903 – телекомунікації”.

        Академія приділяє увагу розробці нових технологій навчання.

2006 рік

        На IX Міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2006” (м. Київ) у номінації „Інноваційно-педагогічні технології у навчальному процесі” Академію нагороджено Дипломом за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти.

На IV Всеукраїнській виставці-конкурсі „Високі технології в освіті”, яка проходила в рамках VII Міжнародного форуму „Світ високих технологій Ні-Тесh– 2006”(м. Одеса) Академію нагороджено золотою медаллю переможця в номінації „Методики високотехнологічного навчання” за розробку інтелектуальної самонавчальної системи контролю знань „СОNTROL”.

2007 рік

        На Х Міжнародній виставці вищих навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2007” Академії присвоєно почесне звання „Лідер сучасної освіти” та  нагороджено срібною медаллю.

2008 рік

        На V Усеукраїнській виставці-конкурсі „Високі технології в освіті” в рамках VIIIМіжнародного форуму „Світ високих технологій Hi-Tech– 2007” у номінації „Тренажерні системи навчання” Академію нагороджено Дипломом та золотою медаллю.

        На ХІ Міжнародній виставці ВНЗ „Сучасна освіта в Україні–2008”(м. Київ) Академію нагороджено бронзовою медаллю в номінації „Впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику”, присвоєно почесне звання „Лідер сучасної освіти” за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України, нагороджено дипломом за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу, нагороджено почесними дипломами за особистий творчий внесок у вдосконалення процесу навчання й виховання молоді нагороджені ст. викладач Северин М.В., доцент Леоненко Л.Л.

2009 рік

        На ХІІ Міжнародній виставці ВНЗ „Сучасна освіта в Україні – 2009” (м. Київ) Академію нагороджено дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти. Нагороджено почесними дипломами за особистий творчий внесок у вдосконалення процесу навчання й виховання молоді проф. Гофайзена О.В., доц. Кузнєцова В.Д., ст. викладача Северина М.В., доц. Леоненка Л.Л.

2010 рік

        На міжнародній виставці-презентації «Сучасні навчальні заклади – 2010» (17-19 березня 2010 р.) Академію нагороджено Золотою медаллю в номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» за тематикою інноваційне оновлення змісту освіти при використанні компетентнісного підходу при підготовці фахівців.

        Ректора Академії нагороджено почесною грамотою виставки-презентації за творчу організаторську роботу з розвитку сучасної національної системи освіти.

        За проведення семінару на тему «Аналіз відкритих відповідей у комп’ютерних системах тестування знань» отримано почесний диплом виставки-презентації (доповідачі:Леоненко Л.Л., доцент кафедри Інформаційних технологій та Северин М.В., ст. викладач кафедри Інформаційних технологій).

2011 рік

На ІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2011» ОНАЗ ім. О.С. Попова отримала гран-прі «Лідер вищої освіти України» за вищі показники діяльності. За активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти Академію було нагороджено почесним дипломом.

Ректора Академії нагороджено почесною грамотою за плідну організаторську роботу з інноваційного розвитку системи освіти.

На Міжнародній виставці навчальних закладів України «Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2011» (7-9 квітня 2011 р.) золотою медаллю та дипломом нагороджено ОНАЗ ім. О.С. Попова за здобутки у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу». Також за вищі показники діяльності Академія отримала почесне звання «Лідер національної освіти».

На ІІІ Національній виставці-презентації навчальних закладів України "Інноватика в сучасній освіті-2011" (18-20 жовтня 2011 року) ОНАЗ ім. О.С. Попова перемогла у номінації "Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі" та отримала золоту медаль та дипломом.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова отримала почесний диплом за активне упровадження у навчальних процес освітніх технологій.

За творчу організаційну роботу зі впровадження інноваційних технологій в освітню практику подякою нагороджений ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова Воробієнко Петро Петрович.

За активну участь у розробці й упровадженні освітніх технологій Каптур Вадим Анатолійовичпроректор з наукової роботи, та Піднебесний Ігор Андрійович, провідний інженер науково-навчально-виробничої лабораторії iнформацiйно-комунiкацiйних технологій ОНАЗ, нагороджені почесними дипломами виставки "Інноватика в сучасній освіті-2011".

        Основними стратегічними напрямами, які передбачає концепція розвитку Академії, є перетворення Академії в корпоративний навчальний заклад, розвиток системи управління якістю підготовки фахівців, формування якісного контингенту студентів Академії, моніторинг ринку праці випускників Академії та зв’язок з виробництвом, упровадження новітніх технологій навчання, розвиток навчально-методичної бази, гуманітарне виховання та розвиток студентського самоврядування, інтеграція Академії у світовий освітній простір, упровадження кредитно-модульної системи навчання, відтворення кадрового потенціалу, розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень, рейтингова мотивація професорсько-викладацького складу Академії, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, розвиток матеріальної та соціальної бази, заходи щодо енергозбереження.