Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

НАУКОВІ ЗАХОДИ АКАДЕМІЇ 2016

 

№ з/п

Вид мероприятия и тема, уровень мероприятия

Срок проведения

1.

Навчальний семінар Центра професійної майстерності МСЕ «Перехід мобільних мереж на технологію LTE: стратегічні, технічні та економічні аспекти»

15-18 березня 2016 року

2.

V Міжнародна науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”

квітень 2016 року

3.

Регіональний семінар для країн СНД “Комплексні аспекти кібербпезпеки в інфокомунікаціях”

25-27 травня 2016 року

4.

XVІ Міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”

червень 2016 року

5.

26 Міжнародна Українська конференція «СВЧ-техніка та інфокомунікаційні технології»

вересень

2016 року

6.

П'ятнадцята міжнародна конференція

“Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2015)”

вересень

2016 року

7.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями захисту інформації

вересень 2016 року

8.

VII міжнародна науково-методична конференція “Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Рекомендацій Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов”

жовтень 2016 року

9.

VI Міжнародна науково-практична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє”

жовтень 2016 року

10.

Навчальний семінар Центра професійної майстерності МСЕ «Особливості організації цифрового мовлення в сучасних мережах»

жовтень 2016 року

11.

71-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів

грудень 2016 року