Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Зліва направо стоять: провідний фахівець ЛАКС Лєвдікова В.Г.; заст. декана з виховної роботи,
ст. викл. кафедри ПЗМЗ Кокорєв А.В.; старший лаборант ВО НМЛ Братанчук І.Ф.;
заст. декана, відповідальний за навчально-методичне забезпечення студентів
денної форми навчання,ст.викл. кафедри ПЗМЗ Чорний Ю.П.;
Зліва направо сидять: фахівець І категорії ЛАКС Криворучек О.М.; заст. декана, відповідальний за
навчально-методичне забезпечення студентів заочної форми навчання,
доц. кафедри інформаційних технологій Глазунова Л.В.;
декан факультету ТКС, доц. кафедри ПЗМЗ Хіхловська І.В.;
фахівець першої категорії ЛАКС Заблоцька І.Ю.

Історія факультету телекомунікаційних систем починається з дня відкриття Одеського інституту інженерів зв’язку, коли в 1930 році було створено факультети телефонно-телеграфного зв’язку та радіо. Після Великої Вітчизняної війни це був факультет телефонно-телеграфного зв’язку (ТТЗ), а на початку 60-х років – автоматичного і багатоканального електрозв’язку (А і БЕЗ).

Через необхідність кращої підготовки фахівців у 1967 році на базі факультету А і БЕЗ було створено факультети багатоканального електрозв’язку (БЕЗ) і автоматичного електрозв’язку (АЕЗ).

Факультет багатоканального електрозв’язку проводив підготовку фахівців для розробки і технічної експлуатації багатоканальних систем передачі, проектування ліній передачі. У 1988 році факультет було перейменовано на факультет багатоканальних систем передачі (БСП).

У зв’язку з бурхливим розвитком новітніх телекомунікаційних технологій в 2001 році факультет став називатися факультетом телекомунікаційних систем (ТКС).

На факультеті працювало багато видатних вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток багатоканального електрозв’язку – М. О. Марченко, Л. І. Ярославський, І. В. Панфілов, А. В. Кисіль, О. Ю. Лев, П. Я. Нудельман, Л. М. Рахович, В. О. Балашов, Ю. А. Павличенко, В. О. Брескін, Ю. В. Шевченко, В. М. Захаров, Т. В. Макаров.

У різні роки деканами факультету були доценти: М.К. Хромих, Ю.А. Павличенко, Ю.В. Флейта, А.Л. Отліванський, О.В. Онацький.

Після реформування факультету на засіданні Вченої ради Академії деканом факультету було обрано доцента кафедри Обчислювальної техніки та мікропроцесорів (ОТ та МП) Хіхловську Ірину Вільгельмівну.

Факультет проводить підготовку за денною та заочною формами бакалаврів за напрямом “Телекомунікації” та магістрів зі спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” і нараховує зараз 2 тисячі студентів.

Всесвітня сучасна мультисервісна мережа, призначена для передавання даних, мови, відео, є результатом конвенгерції різних технологій – комутації пакетів, ущільнення каналів, одночасного передавання різнорідного трафіка при використанні нових методів забезпечення високої якості обслуговування. Така мережа називається інфокомунікаційною і має дві складові – інформаційну і телекомунікаційну.

Спеціалісти в галузі телекомунікаційних систем та мереж (ТКС) займаються транспортними проблемами мережі, волоконно-оптичними каналами зв’язку, комутаційним обладнанням, комутаторами, мультиплексорами, маршрутизаторами, якими керують комп’ютери та мікропроцесорні системи. Спеціалісти ТКС вирішують проблеми, пов’язані з передаванням трафіка, визначенням пропускної здатності каналів зв’язку і комутаційних пристроїв. Без телекомукаційних систем та мереж неможливо існування другої складової – інформаційних мереж (ІМ). Спеціалісти в цій галузі вирішують проблеми впровадження нових інформаційних технологій з метою надання користувачам інформаційних послуг.

Організаційно факультет складається з п’яти кафедр: телекомунікаційних систем, волоконно-оптичних ліній зв’язку, основ схемотехніки, програмного забезпечення мереж зв’язку та кафедри вищої математики.

На кафедрах факультету працює 9 професорів i 29 доцентів, два лауреати Державної премії в галузі науки та техніки 2002 р., два академіки Міжнародної академії інформатизації.

Результати науково-дослідних робіт, проведених на факультеті ТКС, використовувались при розробці і впровадженні у новітніх високих технологіях телекомунікаційних систем, при виробництві кабелів світового рівня, за що професору Бондаренко О.В. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

За останні п’ять років викладачами факультету видано кілька підручників та чотири монографії, зроблені вклади у стандарти ITU-T.

Наукові праці та монографії викладачів факультету відомі не тільки в Україні, але і у США, Японії тощо.

За час існування факультету захищено 60 дисертаційних робіт.

Випускники факультету використовують свої знання для розробки, проектування, побудови і технічної експлуатації транспортної первинної мережі електрозв'язку, цифрових систем передачі по металевих і волоконно-оптичних, радіорелейних і супутникових лініях, електрозв'язку і систем доступу до мережі.

На факультеті ТКС студенти здобувають вищу освіту за спеціалізаціями: багатоканальний електрозв’язок, волоконно-оптичні системи передачі, захист інформації в телекомунікаційних системах.

Бакалаври здобувають базову освіту: з фундаментальної фізико-математичної підготовки, теорії електричного зв’язку, інформатики, обчислювальної техніки й мікропроцесорів, програмування, основ схемотехніки, принципів побудови волоконно-оптичних, радіорелейних і супутникових систем передачі, захисту інформації, економіки зв’язку та інших дисциплін на вибір вузу й вільного вибору студента.

Факультет проводить підготовку фахівців і магістрів для розробки, проектування й технічної експлуатації цифрових систем передачі металевими і волоконно-оптичними, радіорелейними і супутниковими лініями зв’язку та систем доступу до мережі.

Фахівці зі спеціалізацій: багатоканальний електрозв’язок, волоконно-оптичні системи передачі одержують більш глибоку підготовку в області багатоканальних телекомунікаційних систем та мереж, проектування волоконно-оптичних систем передачі та їх технічної експлуатації, менеджменту й маркетингу підприємств зв’язку.

Фахівці зі спеціалізації: захист інформації в телекомунікаційних системах одержують підготовку з криптографії, базових основ криптології, методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки в мережах передачі даних, проектування й технічної експлуатації систем захисту інформації, менеджменту й маркетингу підприємств зв’язку.

Теоретична підготовка студентів доповнюється практичною роботою під час лабораторних робіт і виробничою практикою на підприємствах зв’язку.

На базі бюро з підготовки робітничих кадрів ВАТ “Укртелеком” філії “Дирекція первинної мережі ВАТ “Укртелеком” м. Київ постійно навчаються та підвищують рівень своїх знань студенти 2-го курсу ОНАЗ ім. О.С. Попова, які направляються туди для проходження технологічної практики. Протягом 2 тижнів теоретичного та професійно-практичного навчання вони підвищуватимуть свій професійний рівень в галузі електрозв’язку. У курс навчання входить відпрацювання навичок роботи на персональному комп’ютері, вимірювальних приладах, вивчення нових інформаційних послуг, що пропонуються філією, та новітніх технологій в галузі будівництва лінійних кабельних споруд. По закінченню технологічної практики за отримані навички студенти отримують посвідчення кабельника-зварювальника 3 розряду.

На факультеті широко впроваджена обчислювальна техніка в навчальному процесі. В комп’ютерних класах студенти виконують курсові та дипломні роботи, лабораторні роботи з різних навчальних дисциплін, у тому числі вирішують питання оптимізації та моделювання систем зв’язку та їх вузлів. У 2002 році на виставці Міносвіти України міжкафедральний комп’ютерний комплекс кафедри основ схемотехніки нагороджено дипломом.

Невпізнанно змінилася навчальна лабораторна база випускаючих кафедр ТКС і ВОЛЗ, які за ці роки були оснащені сучасними цифровими системами, волоконно-оптичними лініями передачі, на яких були поставлені цикли лабораторних робіт.

За відмінне навчання й активну участь у науково-дослідній і громадській роботі кращим студентам факультету призначаються іменні стипендії – Укртелекому, УТЕЛ, Київстар GSM, МКМ Телекому, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Фарлепу й ін.

Під час навчання студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі під керівництвом провідних викладачів і наукових співробітників Академії. Результати цієї роботи впроваджуються в наукові звіти, доповідаються на міжнародних та державних наукових конференціях.

Студенти факультету ТКС беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і займають призові місця.

Студенти старших курсів для більш близького ознайомлення з роботою фахівця ТКС відвідують підприємства зв’язку міста. Студенти відвідали міжнародну Берегову станцію Італія-Туреччина-Україна-Росія, яку обслуговують випускники нашого факультету.

Після закінчення Академії випускники працюють на сучасних підприємствах зв'язку, таких як Укртелеком, у приватних фірмах, телефонних компаніях, промислових підприємствах.

На факультеті активно впроваджується дистанційна форма навчання для вітчизняних та зарубіжних студентів. Керують дистанційним навчанням декан факультету Хіхловська І.В. та відповідальні за впровадження дистанційної форми навчання к.т.н., старший викладач кафедри ТЕЗ Іщенко М.О. і доцент кафедри ТЕЗ Іванов М.Ф. Доцент кафедри ПЗМЗ Чорний Ю.П. відповідає за навчально-методичне забезпечення студентів денної форми навчання, сприяє впровадженню новітніх технологій у навчальний процес. Координатор з виховної роботи старший викладач кафедри ВМ Василєвська Т.П. забезпечує діяльність по формуванню у студентів високоморальних якостей.

Провідний фахівець ЛАКС – Сікора А.Р., фахівець першої категорії ЛАКС – Коломійчук С.В., старший лаборант ВО НМЛ – Заблоцька І.Ю., старший лаборант Братанчук І.Ф., фахівець першої категорії – Криворучек О.М. демонструють доброзичливе відношення до студентів.