Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Кафедра «Волоконно-оптичних ліній зв’язку»

Кафедра «Волоконно-оптичних ліній зв’язку» вивчає принципи побудови транспортних та місцевих мереж зв’язку, конструкції, характеристики та електричні параметри кабельних ліній зв’язку, а також технології, параметри та процеси в волоконно-оптичних лініях зв’язку. Розглядається теорія розповсюдження електромагнітної енергії по напрямним системам — коаксіальним, симетричним та волоконно-оптичним кабелям, а також теорія взаємних впливів між колами зв’язку та міри захисту від них. Висвітлюється теорія і практика захисту споруд зв’язку від впливу атмосферної електрики, радіомереж, ліній високої напруги та електрифікованих залізних доріг. Окремі дисципліни присвячені вивченню процесів виробництва та виготовлення оптичних волокон, оптичних кабелів, різноманітних компонентів оптичних мереж зв’язку, проектуванню, будівництву та технічній експлуатації кабельних волоконно-оптичних ліній зв’язку.

Основним напрямком роботи кафедри є вивчення сучасних волоконно-оптичних ліній зв’язку. Світло в скляному середовищі може переносити більший об’єм інформації на більші відстані, ніж електричний сигнал в мідному середовищі. Крім того, процес передачі по оптичному волокні також не схильний до електростатичних  або електромагнітних впливів та є завадо захищеним.

Слід пам’ятати, що оптичне волокно – це не лише середовище для передачі оптичних сигналів в мережах зв’язку. Воно широко використовується в різних областях, таких як:

 • автомобільна промисловість;
 • охорона здоров’я;
 • відтворення зображення;
 • освітлення;
 • машинне бачення;
 • мікроскопія;
 • нічне бачення;
 • управління транспортними потоками;
 • передача даних;
 • локальні мережі.

Ми стали свідками зростаючої необхідності у передачі великих об’ємів інформації на великі відстані. Інтенсивно використовувані для передачі інформації на протязі останніх 20 років  технології, такі, як коаксіальні кабелі, супутниковий та мікрохвильовий зв’язок, дуже швидко вичерпали свої можливості. Потреби в об’ємах передачі далеко перевершували можливості існуючих систем. Тому на сьогодні технології волоконно-оптичного зв’язку є найбільш перспективними через здатність забезпечити потреби сучасності.

     Оптичне волокно – це проста тонка скляна нитка, яка працює як світлопровідний канал. Для зображення цифрової інформації яка проходить крізь скляне волокно світло можна вмикати та вимикати, а для зображення аналогової інформації – змінювати його амплітуду, частоту або фазу.

Волоконно-оптична передача стала однією з найзахоплюючих та швидкоудосконалюваних областей у телекомунікаційній техніці. Для більшості з нас, хто ніколи не зустрічався з цією технологією, вона може виявитись чимось на зразок чорної магії. Однак в дійсності це порівняно проста технологія. Порівняно з кабельними, мікрохвильовими системами зв’язку та радіозв’язком, оптоволоконні системи зв’язку набагато легше освоїти та проектувати.

Після закінчення навчання на кафедрі ВОЛЗ, у Вас будуть:

 • міцні знання в області волоконно-оптичних систем зв’язку;
 • розуміння сучасного положення у волоконно-оптичних технологіях та на практиці розгортання мереж зв’язку;
 • достатній об’єм знань для з’єднання і тестування волоконно-оптичних направляючих систем;
 • знання необхідних процедур по улаштуванню та монтажу кінців кабелю:
 • знання для улаштування вашої особистої повністю працездатної волоконно-оптичної системи;

інтуїтивне розуміння нових підходів у розв’язанні проблем із волоконною оптикою