Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Кафедра «Телекомунікаційних систем»

         Кафедра «Телекомунікаційних систем» є однією зі спеціальних випускаючих кафедр академії за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».

         Одну з двох складових телекомунікаційних мереж (ТКМ) - транспортну мережу в зарубіжній термінології називають "Core Network" (ядро мережі). Іншою складовою ТКМ є мережі доступу (access network), що використовуються для з'єднання термінального обладнання користувача з обладнанням мультисервісних вузлів доступу провайдерів послуг.

         Телекомунікаційні системи передачі (ТКСП) є основою телекомунікаційних мереж, які починаються телефонної розеткою у Вашому будинку або модемом Вашого комп'ютера і закінчуються аналогічними приладами в приміщенні Вашого співрозмовника, який може бути в будь-якій точці земної кулі. Щомиті мільйони людей у всьому світі спілкуються по мережі один з одним, отримують інформацію з "Інтернету", вирішують виробничі і економічні завдання.

         Різноманітні ТКСП забезпечують ці можливості. Вивчення принципів побудови і функціонування ТКСП, розробка перспективних систем передачі на нових принципах, проектування і експлуатація ТКСП і мереж є змістом 20 навчальних дисциплін, які вивчаються на кафедрі ТКС.