Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Світлофор пішохідний підвищеної ефективності "Академія зв'язку"

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Розробка належить до локальних попереджувально-оповіщувальних інформаційних систем для пішоходів. В основу розробки поставлена задача збільшення ефективності заперечувального сигналу червоного світла саме тим, що в момент заборони руху пішоходів одночасно з червоним світлом вмикається звуковий сигнал з цікавим для пішохода змістом: анекдотом, афоризмом, прислів'ям, приказкою, віршем, що додатково примусить пішохода дочекатися закінчення фрагменту звукової передачі і одночасно з його закінченням вимикається червоне світло та вмикається зелене світло в момент дозволу руху пішоходів.

Поставлена задача вирішується тим, що у світлофорі пішохідному підвищеної ефективності для збільшення ефективності заперечувального сигналу червоного світла, а саме в момент заборони руху пішоходів одночасно з червоним світлом для вмикання звукового сигналу і для вимикання червоного світла одночасно з закінченням фрагменту звукової передачі та вмикання зеленого світла в момент дозволу руху пішоходів додатково введені: перший логічний елемент АБО, джерело живлення, струмовий ключ, джерело звукового сигналу, гучномовець, детектор обвідної звукового сигналу, пороговий пристрій, другий логічний елемент АБО, при цьому третій вихід мікропроцесора підключено до першого входу першого логічного елемента АБО та до першого входу другого логічного елемента АБО, а вихід першого логічного елемента АБО підключено до керувального входу струмового ключа, а до входу струмового ключа підключено вихід джерела живлення, вихід струмового ключа підключено до джерела звукового сигналу, сигнальний вихід джерела звукового сигналу підключено до входу гучномовця і до входу детектора обвідної звукового сигналу, вихід детектора обвідної звукового сигналу підключено до порогового пристрою, вихід порогового пристрою підключено до другого входу першого логічного елемента АБО та до другого входу другого логічного елемента АБО, вихід другого логічного елемента АБО підключено до третього входу мікропроцесора.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки: отримано патент.

Порівняння із світовими аналогами: Найбільш близьким за технічною суттю є світлофор пішохідний, що включає вхідну ланку, вихід якої підключено до першого входу мікропроцесора, датчик освітленості вихід якого підключено до другого входу мікропроцесора, мікропроцесор, перший вихід якого підключено до входу джерела стабільного струму у тракті зеленого світла, а другий вихід якого підключено до входу джерела стабільного струму у тракті червоного світла, вихід джерела стабільного струму у тракті зеленого світла підключено до входу світлодіодного блока зеленого світла, а вихід джерела стабільного струму у тракті червоного світла підключено до входу світлодіодного блока 10 червоного світла. Недоліками найбыльш близького аналога є мала ефективність заперечувального сигналу червоного світла, оскільки заперечувальним сигналом є тільки червоне світло.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Основна задача розробки - збільшення ефективності заперечувального сигналу червоного світла. Крім того впровадженя буде сприяти підвищенню позитивного іміджу міста, підвищувати настрій громодянам та гостям міста. Орієнтовна вартість впровадження - 5 тис. грн/1 перехрестя.