Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Методика розрахунку потужності інтерференційних завад у системах передачі з ортогональними  гармонічними  сигналами узагальненого типу

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Запропоновано методику розрахунку потужності інтерференційних завад у системах передачі з ортогональними гармонічними сигналами (СП ОГС) узагальненого типу, що породжуються спотвореннями ОГС узагальненого типу при передаванні їх каналами зв’язку. Дана методика базується на моделях передаваних сигналів СП ОГС узагальненого типу та каналу зв’язку у часовій області та передбачає використання обвідної з косинусквадратичними фронтами. Вихідними даними для розрахунку потужності інтерференційних завад за пропонованою методикою є імпульсна реакція каналу зв’язку та параметри дискретного сигналу СП ОГС узагальненого типу, такі як кількість відліків на тактовому інтервалі, кількість інформаційних каналів та ін.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу за тематикою проекту: статті – 3; виступи на міжнародних науково-технічних конференціях – 3. Порівняння із світовими аналогами: Запропонована методика є першою в світі, що здатна розраховувати інтерференційні завади, що виникають у СП ОГС узагальненого типу.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Запропонована методика дозволяє розраховувати одну з найважливіших характеристик СП ОГС узагальненого типу – інтерференційні завади.

Застосування цієї методики дасть змогу здійснювати розрахунок швидкості та дальності передавання, досяжних цими системами передачі, що є необхідним для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з проектування та експлуатації мереж, побудованих на основі СП ОГС узагальненого типу. Оптимізація процесів проектування та експлуатації таких мереж, у свою чергу, безумовно призведе до суттєвого економічного ефекту.