Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Cенсорний перетворювач на базі одноперехідних транзисторів Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Представлено конструкції датчиків магнітного поля, світла, температури, тиску, радіації з частотним виходом на основі одноперехідного транзистора. Чутливими до зовнішніх дій компонентами представлених схем релаксаційного генератора служать як сам одноперехідний транзистор, так і інші елементи схеми. Перевагою представлених конструкцій є те, що чутливим параметром до дії зовнішніх чинників є частота, що дозволяє шляхом введення додаткових чутливих елементів в схему набагато збільшити чутливість сенсорів-перетворювачів. Універсальність представлених конструкцій дає можливість створення конструкцій нових високочутливих датчиків. Визначені граничні дози опромінення при яких зберігається працездатність елементів представлених схем. Розроблені методи, яки дозволяють продовжити термін працездатності представлених датчиків в умовах підвищеної радіації.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу: статті - 3; публікації в матеріалах конференцій – 5; патенти на винахід: отримано 5; та відправлено 4 заявки на патенти на винахід.

Порівняння із світовими аналогами: На відміну від існуючих аналогів визначено можливості роботи серійних промислових електронних схем в умовах дії радіації.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: На відміну від більшості використовуваних нині датчиків із струмовим виходом, представлені сенсори-перетворювачі мають частотний вихід. Частотно- модульований сигнал зручний для прямого підключення до мікропроцесорних систем, оскільки не вимагає аналого-цифрового перетворення. Частотно-модульований сигнал має підвищену завадозахищеність внаслідок слабкої чутливості до перешкод. Відносна простота конструкції дозволяє створювати частотні сенсори-перетворювачі за стандартною інтегральною технологією або на елементній базі провідних виробників, таких як Philips, Motorola, тощо.

Універсальність конструкції дає можливість підвищити швидкодію, точність і чутливість, розширити діапазон вимірюваних величин, поліпшити надійність, завадостійку і довготривалу стабільність параметрів.