Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Спосіб адаптивного передавання корисної інформації в мережах з комутацією пакетів

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Спосіб адаптивного передавання корисної інформації в мережах з комутацією пакетів відноситься до техніки зв’язку, зокрема до процедури передавання інформації в телекомунікаційних мережах. Спосіб передбачає крім мінімізації службової інформації через застосування методів компресії заголовків та агрегації сесій наявність механізму контролю за додержанням якості обслуговування через регулювання граничного розміру додаткової затримки, що вноситься на вхідній стороні каналу зв’язку.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу: монографії - 2; статті - 8; охоронні документи - 4.

Порівняння із світовими аналогами: Одним з ключових недоліків відомого способу є його статичність, тобто відсутність механізмів адаптації параметрів його роботи під параметри трафіку та мережі. Іншим важливим недоліком відомого способу є його прив’язаність виключно до голосового трафіку, що не дозволяє використовувати його для підвищення ефективності передавання інформації    при   наданні  немультимедійних послуг.

Головною властивістю пропонованого способу є його адаптивність, тобто наявність механізму контролю за додержанням якості обслуговування через регулювання граничного розміру додаткової затримки, що вноситься на вхідній стороні каналу. Якість обслуговування при передаванні трафіку за допомогою пропонованого методу залежить від двох складових, кожна з яких гарантує визначений його рівень (Class of Service) під час передавання інформації між компресором та декомпресором: підтримки максимально припустимого часу затримки та бажаного розміру «коефіцієнту ефективності». Крім двох вищезазначених параметрів на якість роботи можуть впливати імовірнісні показники доставки блоків даних, а також вхідні характеристики  трафіку.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Пропонований спосіб дозволяє не тільки в 1,5-3 рази зменшити загальний обсяг інформації за рахунок зменшення обсягів службової інформації, що передається із кожним блоком даних, а й в динамічному режимі здійснювати адаптацію базових параметрів роботи каналу зв’язку до змін, що відбуваються із трафіком (зміна кількості джерел або інтенсивності блоків даних в сесії), а також передбачає динамічне управління процесом передавання інформації з боку мережного адміністратора.