Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Метод визначення тарифів на телекомунікаційні послуги на основі імітаційного моделювання витрат на їх надання

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Запропоновано метод визначення тарифів на телекомунікаційні послуги, ядром якого є модель процесу надання послуг (еталонна модель), що враховує тільки ті елементи існуючої мережі, які приймають участь у реалізації надаваних послуг. Даний метод також базується на імітаційній моделі визначення обсягів експлуатаційних витрат шляхом моделювання роботи аналогічної за масштабами гіпотетичної підсистеми з використанням вихідних даних, що відповідають сучасному стану ринку та діючому законодавству, що враховує особливості функціонування мережі.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу: монографії - 1; статті - 6; авторські свідоцтва: 1 та проходить процес підготовки на подання заявки; внесків до Міжнародного союзу електрозв'язку - 3.

Порівняння із світовими аналогами: Запропонований метод, на відміну від існуючих в даний час, дозволяє враховувати характер і особливості конкретних послуг, а також умови їх надання. Він дозволяє відмовитися від використання методу роздільного обліку витрат, а також усунути недоліки методів «історичних» витрат і довгострокових додаткових витрат.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Запропонований метод дозволяє істотно зменшити трудомісткість процедури визначення тарифів і підвищити їх обґрунтованість. Його використання дає найбільший ефект при визначенні тарифів на телекомунікаційні послуги, в умовах, коли оператор надає широкий спектр послуг, а також при розрахунку тарифів на нові послуги.