Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Використання методів імітаційного моделювання для оцінки ефективності будівництва та  обслуговування  телекомунікаційних мереж

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Розроблено низку нових методів та інструментів моделювання та проектування телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що в декілька разів підвищують ефективність роботи проектувальника. Зокрема, розроблені методи було використано під час визначення рекомендованого способу побудови телекомунікаційних мереж широкосмугового доступу для всіх населених пунктів України, а також для оцінки тарифів на надання  телекомунікаційних послуг.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу за тематикою проекту: монографії – 1; статті – 4; авторські свідоцтва – 2; внесків до Міжнародного союзу електрозв'язку — 2

Порівняння із світовими аналогами: Аналіз існуючих підходів до побудови сучасних мереж доступу дозволяє виділити велику кількість варіантів, які формуються як технологіями, так і сценаріями, а також архітектурними та топологічними рішеннями за якими можуть будуватися мережі. Вибір конкретної архітектурної моделі будівництва мережі є досить нетривіальним завданням та базується на всебічному аналізі технічних та економічних показників. Проведення такого аналізу сьогодні значно ускладнюється відсутністю чітких методик, що базуються на відтворенні процесу будівництва та/або обслуговування модельованих мереж з метою визначення  опорних економічних показників.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Розроблені методи дозволять проектувальнику не тільки прийняти вірне рішення щодо підходів до реорганізації мережі, а й оцінити технічні та економічні показники такої реорганізації, а фахівцю з тарифоутворення оператора телекомунікацій встановити економічно обгрунтовані тарифи на надання телекомунікаційних послуг.

Впровадження продукції виконане у вигляді прикладного програмного забезпечення, що дозволяє автоматизувати процес роботи із розробленими моделями.