Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Розробка технічних рішень єдиної системи обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет в освітніх закладах

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

 

Основні характеристики, суть розробки: В основу системи планується покласти принцип використання комплексних систем фільтрації контенту, що можуть складатися з двох чи більше засобів фільтрації, кожен з яких може використовувати різні види, методи та підходи до фільтрації контенту.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Загальна кількість статей за тематикою проекту становить 7 статей, загальна кількість документів на охорону авторського права - 6. Інформацію про проект опубліковано у вигляді серії внесків до Міжнародного союзу електрозв’язку.

Порівняння із світовими аналогами: Проект отримав широку підтримку спільноти, як в Україні, так і за її межами. В травні 2012 року проект «Building safer internet for educational institutions» в межах якого презентувалась концепція системи обмеження доступу до нецільових ресурсів було визнано кращим проектом в категорії «C5. Building confidence and security in the use of ICTs» на конкурсі, що було організовано в рамках Форуму Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства 2012 року (Женева, 14-18 травня 2012 р.).

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Розроблена відповідна фінансово-економічна модель, яка відображає вартість впровадження системи. Так, наприклад, вартість підключення до системи всіх 12,5 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів України, що підключені до мережі Інтернет складає орієнтовно 32 млн. грн. (близько 2,5 тис. грн. на один заклад).