Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Доступ до публічної інформації

Відповідно до ст. 79 «Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VI, Одеська національна академія звязку ім. О.С. Попова надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».
 

Надання публічної інформації ОНАЗ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів об'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається в довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

1. Ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3. Підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

 


 

Поштова адреса ОНАЗ для подання інформаційного запиту:

65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1


 

Телефон: (048) 705-03-31

Факс: (048) 723-62-69