Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Меморандум


Мета: демократизація управління Академією.

Маючи спільне бажання покращити умови проживання в гуртожитках ОНАЗ ім. О.С. Попова, адміністрація Академії, Орган студентського самоврядування та Первинна профспілкова організація студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова уклали даний Меморандум.

Керуючись Положенням про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова, Положенням про студентське самоврядування ОНАЗ ім. О.С. Попова та Положенням про Первинну профспілкову організацію студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова колектив Академії (ректорат, інститути, факультети, Первинна профспілкова організація студентів, студентське самоврядування) уклали дану угоду на спільні дії з поліпшення умов проживання у гуртожитках.

Загальні положення

1.Даний Меморандум регламентує функціонування студентських гуртожитків Академії та визначає порядок взаємодії адміністрації Академії зі студентами.
2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами (інститутами), відділеннями здійснюється рішенням Академії за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
3. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються керівництвом факультетів (інститутів), відділень і затверджуються ректором Академії за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
4. Керівництво Академії спільно з органами студентського самоврядування та Первинною профспілковою організацією студентів проводить роботу з попередження суперечностей та можливих конфліктних ситуацій.
5. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
Права та обов’язки адміністрації Академії

Адміністрація Академії має право приймати студентів на роботу з обслуговування, ремонту та експлуатації обладнання гуртожитків, прибирання і т.д. на неповний робочий день з відповідною зарплатою.


Адміністрація Академії зобов’язана:
1. Інформувати студентів про прийняття рішень, що стосуються їхнього проживання та побуту.
2. Забезпечити своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків у межах доходів від сплати за комунальні послуги.
3. Здійснити заходи, у тому числі спільно зі студентами, з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно реалізовувати пропозиції студентів, які проживають у гуртожитку, та сприяти органам студентського самоврядування у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів у гуртожитку.
4. Виділити в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів.
5. Підтримувати діяльність Органів студентського самоврядування та Первинної профспілкової організації студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова з дотримання студентами правил проживання у гуртожитку.
Права та обов’язки Органів студентського самоврядування та Первинної профспілкової організації студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова

Органи студентського самоврядування та Первинна профспілкова організація студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова мають право:
1. Проводити контроль за роботою працівників господарської частини та гуртожитків ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Органи студентського самоврядування та Первинна профспілкова організація студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова зобов’язані:
1. Забезпечити контроль за:

- економією студентами енергоресурсів Академії та дотриманням правил поведінки, сформульованих у Положенні про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова;

- дотриманням студентами чистоти і порядку у своїх кімнатах та місцях загального користування, їхньою участю у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

- вчасною сплатою студентами, які проживають у гуртожитку, рахунків за водопостачання, опалення, газ та світло.


2. Розглядати всі випадки порушення студентами правил проживання у гуртожитку та здійснювати заходи для недопущення подібних ситуацій у майбутньому.
3. Подавати пропозиції щодо покарання та заохочення студентів, які проживають у гуртожитках ОНАЗ.
4. Повідомляти в адміністрацію Академії про випадки недотримання студентами правил проживання у гуртожитку.