Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років,

 які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури, фізики

за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року на підготовчі курси

 

     Історія Центру довузівської підготовки почалася з 1945 року з організації курсів підготовки до вступу у вищий навчальний заклад. Розпорядженням Ради Народних Комісарів СРСР № 8124-Р від 23 травня 1945 року та наказом Народного Комісару зв’язку СРСР № 224 від 30 травня 1945 року при Одеському інституті інженерів зв’язку були організовані курси з підготовки до вступу в інститут. Перший набір слухачів складав біля 50 осіб. З 1972 року підготовчі курси почали працювати постійно за 9, 6-місячними та двотижневими програмами. Заняття для слухачів проводилися з математики, фізики та іноземної мови тричі на тиждень.

Сьогодні Центр довузівської підготовки (ЦДП) є структурним підрозділом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (в подальшому Академія).

Основною метою діяльності ЦДП є підготовка випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв до зовнішнього незалежного оцінювання знань. Центр довузівської підготовки забезпечує якісну підготовку школярів з предметів, які необхідні для зовнішнього тестування під час вступу до Академії: українська мова та література, математика та фізика. Крім того, значна увага під час навчання в Центрі довузівської підготовки приділяється глибокому вивченню профілюючих предметів, систематизації й упорядкуванню отриманих знань, що сприятиме успішному складанню зовнішнього тестування.

Центр довузівської підготовки має вагомий досвід організаційної та методичної роботи щодо підвищення рівня підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу в Академію. Високий рівень підготовки забезпечується проведенням занять на сучасному навчально-методичному рівні висококваліфікованими викладачами. На курсах працюють обізнані фахівці, які використовують найбільш ефективні методи навчання. Нарівні з читанням лекцій проводяться самостійна робота слухачів та індивідуальні консультації. У процесі навчання організована чітка система контролю успішності слухачів шляхом проведення контрольних робіт, розв’язання тестових завдань та інших форм поточного контролю.

З метою досягнення успішності навчання та максимальної індивідуалізації навчання в Центрі довузівської підготовки створені різні курси, спеціалізовані групи поглибленого вивчення окремих дисциплін, які створюють єдину систему підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, така система навчання спрямована на підготовку до навчання на різних спеціальностях Академії. Для учнів, які бажають поглиблено вивчати математику та физику, створені Математична та Фізико-математична школа. Для слухачів з міст та райцентрів Одеської області й тих, які бажають навчатися у вихідні дні (суботу або неділю), передбачені підготовчі курси Вихідного дня.

В Центрі здійснюється підготовка учнів 11-х класів та випускників минулих років на курсах з різним терміном навчання:

  • 8-місячні – терміном навчання з 1 жовтня;

  • 6-місячні – терміном навчання з 1 грудня;

  • 4- місячні – терміном навчання з 1 лютого;

  • 3-місячні – терміном навчання з 1 березня.

Заняття проводяться з математики, фізики, української мови та літератури у найбільш привабливий для слухачів час навчання:

  • у будні, двічі на тиждень з 15.30 до 19.00; 

  • у вихідні, що створені для слухачів, які бажають навчатися у вихідні дні з 9.00 до 16.00.

 

УВАГА! Згідно правилам прийому до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова випускникам підготовчих  курсів додатково додається до 20 балів до суми загального рейтингу.
 

Курси

Предмети та кількість

годин на тиждень

Термін навчання

Комплектація груп

Зайняття проводяться

8-ми місячні

фізико-математична група

Математика – 3 год.

1.10.2012-31.05.2013

До 20 слухачів

2 або 3 рази на тиждень у будні дні      з 1530 до 1800

Укр. мова та література – 3 год.

Фізика – 3 год.

8-ми місячні

вихідного дня

фізико-математична група

Математика – 3 год.

1.10.2012-31.05.2013

До 20 слухачів

раз на тиждень у суботу або неділю    з 900 до 1635

Укр. мова та література – 3 год.

Фізика – 3 год.

6-ти місячні

фізико-математична група

Математика – 3 год.

1.12.2012-31.05.2013

Малокомплектні – 15 слухачів

2 або 3 рази на тиждень у будні дні      з 1530 до 1800

Укр. мова та література – 3 год.

Фізика – 3 год.

6-ти місячні

вихідного дня

математична група

Математика – 3 год.

1.12.2012-31.05.2013

Малокомплектні – 15 слухачів

раз на тиждень у суботу або неділю    з 900 до 1635

Укр. мова та література – 3 год.

Фізика – 3 год.

4-х місячні

вихідного дня

математична група

Математика – 5 год.

1.02.2012-31.05.2013

Малокомплектні – 15 слухачів

2 рази на тиждень у суботу та неділю з 900 до 1605

Укр. мова та література – 5 год.

3-х місячні

вихідного дня

математична група

Математика – 6 год.

1.03.2012-31.05.2013

Малокомплектні – 15 слухачів

2 рази на тиждень у суботу та неділю з 900 до 1605

Укр. мова та література – 6 год.

3-х місячні

вихідного дня

фізико-математична група

Математика – 4 год.

1.03.2012-31.05.2013

Малокомплектні – 15 слухачів

2 рази на тиждень у суботу та неділю з 900 до 1605

Укр. мова та література – 4 год.

Фізика – 4 год.


 

З метою застосування індивідуального та диференційного підходів навчання формуються малокомплектні групи до 15 слухачів.

Заняття зі слухачами проводять висококваліфіковані викладачі Академії, інших вищих навчальних закладів, які мають науковий ступінь або вагомий педагогічний досвід роботи, які використовують найбільш ефективні методи навчання. Заняття проводяться на сучасному навчально-методичному рівні висококваліфікованими викладачами. Нарівні з читанням лекцій проводяться самостійна робота слухачів і індивідуальні консультації. У процесі навчання організована чітка система контролю успішності шляхом проведення контрольних робіт (тестів), завдань та інших форм поточного контролю.

Центр довузівської підготовки забезпечує навчання для учнів 10-х класів на 2-річних підготовчих курсах, на яких поглиблено вивчають математику, українську мову та літературу, фізику.

Для залучення випускників загальноосвітніх шкіл регіонів України відкрито підготовчі курси в інших містах, райцентрах та при навчально-наукових центрах (ННВЦ) Академії. Філії підготовчих курсів Центру довузівської підготовки знаходяться у Вінниці, Донецьку, Києві, Львові. Структура курсів і програма навчання в Академії та у містах-філіях однакова.

Для зарахування на курси слухачу необхідно надати такі документи:

  • заяву;

  • ксерокопію першої сторінки паспорта;

  • квитанцію про сплату за навчання.

В кінці навчального року слухачі проходять підсумковий контроль знань і одержують свідоцтво (довідку), яку подають зі списком документів в приймальну комісію академії. Слухачам Центру довузівської підготовки Академії (або ННВЦ) для навчання на інженерно-технічних напрямках підготовки згідно з  Правилами прийому до Академії додається до 20 балів до загального рейтингу вступника за результатами підсумкової атестації навчання на підготовчих курсах. Для отримання додаткових балів випускники підготовчих курсів повинні прослухати не менше двох дисциплін, загальним обсягом 150 аудиторних занять з терміном навчання не менше трьох місяців.

Для слухачів Центру довузівської підготовки з метою ознайомлення з майбутньою професією та проведення профорієнтаційних заходів постійно організуються екскурсії на кафедри Академії. Протягом усього навчання проводиться робота з слухачами курсів, роз’яснюється інформація про факультети та спеціальності, які одержує студент після закінчення Академії, надається матеріал щодо ознайомлення з історією Академії, організацією навчального процесу.

Курси з підготовки до вступу в Академію мають велику популярність у молоді. Систематичні заняття, ефективна організація роботи дають міцні знання, необхідні як для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання, так і для подальшого успішного навчання в Академії. Щорічно випускники центру довузівської підготовки поповнюють лави першокурсників Академії, виокремлюючись серед студентства своєю підготовкою та високим  рівнем знань з базових дисциплін.

 

Зарахування на курси проходить за адресою:

м. Одеса, вул. Ковальська, 1, ауд. 107;

тел: (0482) 37-29-37, (048) 705-04-08;

e-mail: podgotovka.kurs@onat.edu.ua