Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Вінницький ННВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова

Керівник Вінницького ННВЦ Герасимлюк Володимир Сергійович

Вінницький навчально-науково-виробничий центр (ВННВЦ) є структурним підрозділом Академії і створений наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 150 від 06.07.2004 р.

Він організований з метою надання студентам допомоги у навчанні безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання, для ефективної виробничої та переддипломної практики на підприємствах зв'язку ПАТ "Укртелеком" та УДППЗ "Укрпошта" з можливістю використання сучасного обладнання під час практичної підготовки фахівців, організації та впровадження дистанційного навчання, активного залучення до навчального процесу інженерно-технічних працівників.

Першочерговим завданням створеного комплексу є підготовка фахівців з вищою освітою для підприємств філій ПАТ "Укртелеком" та УДППЗ „Укрпошта”, крім того у Вінницький регіон потребує фахівців із напрямку "Телекомунікації" у наступні підприємства: обласні відділення операторів мобільного зв’язку, державні підприємства, податкову інспекцію, пенсійний фонд, банки та банківські установи, структурні підрозділи МВС, СБУ України у Вінницькій області; різні дистриб'юторські компанії.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії №72 від 07.07.08 для Вінницького ННВЦ надано ліцензію МОН України на підготовку фахівців напрямку 6.050903 Телекомунікації обсягом 50 осіб заочної форми навчання. 

Станом на січень 2012 року контингент становить - 223 студенти, з них за скороченим терміном навчання - 100 осіб.

Забезпечує навчальний процес професорсько-викладацький склад, який станом на січень 2012 року, складає 48 чол., із них 3 штатних працівники та решта викладачі з погодинною оплатою: доктори наук, професори – 5; кандидати наук, доценти – 26. Заняття з окремих дисциплін проводяться безпосередньо професорами та кандидатами наук Академії.

У Вінницькому ННВЦ працюють також підготовчі курси.

Загальна площа приміщень для навчання студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова становить 503 кв. м., а саме: 3 лекційних аудиторії, комп'ютерний клас, майстерня для проведення електромонтажних та вимірювальних робіт, лабораторія систем передачі інформації, лабораторія систем комутації, методичний кабінет, бібліотека.

Для проведення занять з дисциплін: „Напрямні системи зв‘язку”, „Телекомунікаційні системи передачі”, „Системи комутації та розподілу інформації”, „Теорія електрозв’язку”, „Обчислювальна техніка та мікропроцесори”, „Теорія електричних кіл та сигналів”, „Системи передачі даних”, ”Телекомунікаційні та інформаційні мережі” та інших використовуються спеціалізовані лабораторії, що дає можливість забезпечити високу якість проведення занять з цих дисциплін.

Матеріально-технічна база ННВЦ має сучасне технічне, лабораторне та комп'ютерне обладнання, яке дозволяє на високому науково-методичному рівні вести підготовку фахівців згідно програм Академії.

В навчальному процесі використовується навчально-методична література, розроблена для студентів заочної форми навчання викладачами кафедр ОНАЗ, а також бібліотечні фонди філії,  технічного залу обласної бібліотеки.

Контроль за виконанням навчального процесу покладається на Академію.

Не менше одного разу на рік навчальним відділом Академії контролюється документація, яка є у наявності ННВЦ. За результатами перевірки складається відповідний акт.

У періоди проведення лабораторно-екзаменаційних сесій навчальний процес (зміст лекцій, розклади занять, дисципліна викладачів та студентів, іспити і заліки) контролюється представником ФЗН.

Керівником Вінницького ННВЦ є Герасимлюк Володимир Сергійович – досвідчений педагог та працівник галузі зв‘язку із більш, ніж 40-им річним стажем.

 

 

 

 

 

 

Методичну роботу з викладачами  та студентами проводить методист 1 категорії  - Штельмах Інна Володимирівна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Вінницької філії ПАТ „Укртелеком” у приміщенні, якої розташовано ННВЦ, всіляко сприяє розвитку та функціонуванню ННВЦ ОНАЗ. Керівником філії є директор, кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України – Яблонський Віктор Феодосійович.

 

 

 

 

 

 

Шановні абітурієнти!

Якщо Ви бажаєте стати фахівцем XXI століття галузі «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,
ми запрошуємо Вас до єдиного національного вищого навчального закладу України у галузі зв'язку ІV (найвищого) рівня акредитації.

У 2013 РОЦІ

НА ПЕРШИЙ ТА СТАРШІ КУРСИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

ЗА КОНТРАКТНОЮ ФОРМОЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ:

6.050903 - телекомунікації

Зарахування на перший курс Академії проводиться за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього бала атестата.

Для технічних напрямів обов’язковими є два сертифікати - з української мови та літератури і математики та третій сертифікат за вибором абітурієнта – з фізики або Історії України, або іноземної мови.

Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННВЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості напряму.

Обравши навчання в Вінницькому ННВЦ
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова ви зможете:

 • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
 • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;
 • постійно удосконалювати знання вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;
 • після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;
 • мати швидке зростання кар’єри.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

 • заява, в якій вказують напрям (спеціальність) та форму навчання;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і математики та за вибором абітурієнта - фізики або іноземної мови (оригінали або  завірені копії для вступників на 1 курс);
 • документ про попередню освіту (диплом з додатком) ( оригінал або завірена копія);
 • медична довідка - форма 086-о (va302282-99)(оригінал або її завірена копія);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копія паспорта (ст. 1, 2 та 11);
 • копія довідки з ідентифікаційним номером;
 • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;
 • гарантійний лист про оплату (для навчання на договірній основі за рахунок юридичної особи);
 • п’ять конвертів з марками та заповненою адресою одержувача.

За довідками звертатися до приймальної комісії:

21050 м. Вінниця, вул. Козицького, 22,

Телефон приймальної комісії:

(0432) 61-15-51