Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Київський ННВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова

Керівник КННВЦ Голованова Наталія Олександрівна

Київський навчально-науковий виробничий центр (далі КННВЦ) є структурним підрозділом Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова і надає студентам можливість навчатися безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання.

Обравши навчання в Київському ННВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова ви зможете:

  • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
  • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;
  • постійно вдосконалювати знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;
  • після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;
  • мати швидке зростання кар’єри.

Згідно до рішення Державної акредитаційної комісії №72 від 01.07.08 для Київського ННВЦ надано ліцензію на провадження освітньої діяльності та підготовки бакалаврів з напряму (спеціальностей):

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

  • 6.050903 – Телекомунікації – 90 осіб
  • 6.050901 – Радіотехніка – 40 осіб
  • 6.050904 – Мережі та системи поштового зв’язку – 30 осіб

Матеріально-технічна база ННВЦ має сучасне технічне, лабораторне та комп'ютерне обладнання, яке дозволяє на високому науково-методичному рівні вести підготовку фахівців згідно програм Академії.

Лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття проводяться на високопрофесійному рівні професорами, доцентами, старшими викладачами, що мають найвищу наукову кваліфікацію і мають досвід практичної роботи у галузі зв’язку .

КННВЦ використовує для аудиторних та лабораторно - практичних занять найновіші лабораторії та аудиторії Київського коледжу зв’язку та Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку.

У своїй діяльності Київський ННВЦ керується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161, Статутом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим головою Державного комітету зв’язку та інформатизації України 01.03.2002 р., Положенням про факультет заочного навчання Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим ректором академії 23.04.2002 р., Положенням про навчально-науково-виробничі центри, затвердженим ректором академії 02.06.2003 р., Правилами внутрішнього розпорядку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженими ректором академії 29.08.2003 р.

Методичною роботою зі студентами й організацією та проведенням сесій займаються турботливі, високопрофесійні методисти і лаборанти центру, які завжди прийдуть на допомогу студентам у вирішенні будь-яких питань, що стосуються начального процесу.

     
    Методист 1 категорії  - Золотницька Надія Романівна       Методист 1 категорії - Шматко Володимир Степанович


 Старший лаборант – Савченко Ганна Валеріївна           Старший лаборант – Зеленко Яна Сергіївна

Одеська національна академії зв’язку успішно впроваджує багаторівневу систему навчання (бакалавр, магістр), що забезпечує їй провідні позиції у системі вітчизняної освіти. Вступ на перший курс ОНАЗ ім. О.С Попова відбувається на основі результатів незалежного зовнішнього оцінювання знань. Для проходження зовнішнього тестування необхідно обов’язково зареєструватися у Центрі незалежного тестування за місцем проживання.

Для вступу на денну та заочну форму навчання до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова абітурієнти проходять реєстрацію:

• випускники загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв - за місцем навчання;

• випускники минулих років - у Центрах незалежного тестування за місцем проживання.

Випускники технікумів та коледжів мають змогу вступити до Академії за результатами співбесіди на 2 курс стаціонару (м. Одеса) або на 3 курс заочного навчання (м. Київ). Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННВЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості напряму.

Зарахування на перший курс Академії проводиться за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього бала атестата. Для технічних напрямів обов’язковими є два сертифікати - з української мови та літератури і математики та третій сертифікат за вибором абітурієнта – з фізики або Історії України, або іноземної мови.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою за адресою:

Приймальна комісія КННВЦ ОНАЗ: бульвар Тараса Шевченка 54/1, кімн. 403-а,м. Київ, Україна, 01032  з 10.00 до 16.00

Телефон приймальної комісії (044) 230-93-26(факс), (063)695-9906

Електронна скринька: knnvc@ukr.net