Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

База даних навчальних посібників та підручників

«СХВАЛЕНО»

Науково-методичною комісією МОН України

з радіотехніки, електронних апаратів та зв’язку (0509)

Голова НМК

академік НАН України                       

д.т.н., проф.                                             М.Ю.Ільченко

 

«СХВАЛЕНО»

Радою Навчально-науково-виробничого 

комплексу «Інфокомунікації»

Голова Ради

член-кор. НАПН України

д.т.н., проф.                                         П.П. Воробієнко

  

 

Положення про інформаційний ресурс:

База даних навчальних посібників та підручників

вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України

за напрямом «Телекомунікації»

 

І. Загальні відомості

База даних навчальних посібників та підручників вітчизняних ВНЗ за напрямом «Телекомунікації» створена з метою включення базової інформації про навчально-методичне забезпечення навчального процесу, виданого вищими навчальними закладами України, що готують фахівців за напрямом телекомунікацій.

До бази спрямовуються відомості про навчальні посібники та підручники, що цілеспрямовано видані для викладання дисциплін, які вивчаються на протязі терміну підготовки студентів за рівнями підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за напрямом «Телекомунікації» і відповідними спеціальностями.

 

 

Метою створення інформаційного ресурсу є:

1) централізоване зберігання інформації про навчальні посібники та підручники для дисциплін, що вивчаються на протязі підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр відповідно до галузевих стандартів та за вибором ВНЗ;

2) можливість використання інформації даного ресурсу в практиці викладання відповідних дисциплін, при створенні нових навчальних планів, програм тощо.

Інформаційний ресурс не передбачає зберігання повнотекстової електронної копії видання, а включає інформацію про назву, авторів, категорію, статус, місцезнаходження друкованого (чи електронного) примірника, контактні дані, коротку анотацію. Інформаційний ресурс може бути корисний для абітурієнтів; студентів, що навчаються за напрямом «Телекомунікації»; професорсько-викладацького складу ВНЗ України та інших країн.

ІІ. Учасники інформаційного ресурсу

Інформаційний ресурс фізично розміщується на сайті Навчально-науково-виробничого комплексу «Інфокомунікації» на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова (далі – Виконавець).

Користувачами є вищі навчальні заклади України, що готують фахівців за напрямом телекомунікацій.

ІІІ. Обов’язки сторін

Вищі навчальні заклади (Користувачі) зобов’язані надати інформацію в електронному вигляді про навчальні посібники, підручники, видані в даному навчальному закладі, що стосуються предметів курсу підготовки за напрямом «Телекомунікації».

Інформація про видання повинна бути представлена у вигляді наступного шаблону:

  • Рівень підготовки, напрямок, спеціальність;
  • Назва навчального предмету, для якого може бути використаний посібник;
  • Інформація про видавництво;
  • Категорія (методичні вказівки, монографія, підручник, навчальний посібник тощо);
  • Статус (гриф МОН України, ВНЗ тощо);
  • Автор(и);
  • Ключові слова;
  • Анотація;
  • Графічне зображення (копія) титульного листа (обкладинки);
  • Контактні дані осіб, які мають доступ до видання.

Користувачі спрямовують відповідну інформацію за адресою:

news.onas@gmail.com .

Виконавець зобов’язується відповідним чином розмістити представлену інформацію на веб-сайті в мережі Інтернет і забезпечити доступ до цієї інформації.

ІV. Режим доступу

Доступ до інформаційного ресурсу здійснюється вільно через веб-браузер шляхом переходу за електронним посиланням:

https://old.onat.edu.ua/?pg=baza_dan_nnvk_ik