Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

По центру: начальник відділу Гранатурова С.В.; зліва направо : провідний економіст Малюта М.В.; провідний економіст Кованжи О.В.

 

        З метою організації та вдосконалення економічної діяльності Академії, спрямованої на досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних і трудових ресурсів у лютому 2002 р. було засновано планово-фінансовий відділ.

        Керівником відділу було призначено Безуглову Т.В., яка закінчила Одеський інститут народного господарства (кредитно–економічний факультет) за спеціальністю – економіст. Наприкінці 2002 р. відділ очолила Рогова М.І., 1976 року народження, яка у 1998 р. закінчила ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю – економіст. 2006 р. ПФВ очолила Гранатурова С.В., 1972 року народження, яка 2002 р. закінчила ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю – економіст.

        Зараз у відділі працює провідний економіст: Малюта М.В., яка здобула освіту в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова за спеціальністю – економіст та провідний економіст Кованжи О.В., яка здобула освіту в Київській міжрегіональній академії управління персоналом.

        Відділ є самостійним структурним підрозділом Академії й підпорядковується безпосередньо ректору Академії. Він займається розробкою проектів планів і кошторисів доходів і витрат Академії, плануванням діяльності структурних підрозділів, оформленням кошторисно-фінансових розрахунків на витрати загального й спеціального фондів бюджету, складанням штатного розпису. Веде облік показників праці та складання встановленої статистичної звітності. Відділ, виконуючи свої функціональні обов’язки, взаємодіє з іншими підрозділами Академії, такими, як бухгалтерія, навчальний відділ, відділ головного механіка та головного енергетика, експлуатаційно-технічний відділ, відділ матеріально-технічного постачання, науково-дослідна частина, відділ кадрів, а також із деканатами факультетів та директоратами науково-навчальних інститутів.

        Планово-фінансовому відділу надано право представляти Академію в усіх організаціях із питань економіки, організації й оплати праці, здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів Академії у сфері економіки, організації й оплати праці.
 

Штатний розпис Академії

 

Заявка-пропозиція на 2017 р. на розміщення депозиту

 

Кошторис Академії

Вартість навчання

Розміри плати за дипломи та додатки

 

Вартість проживання студентів в Академії на 30.08.2016 р.

Вартість проживання в гуртожитках співробітників та сторонніх з 26.08.2016 р.

Вартість проживання в гуртожитках Академії на 1.02.2016 р.

Вартість проживання в гуртожитках студентів з 01.03.2016 р.

Вартість проживання в гуртожитках співробітників, сторонніх з 1.03.2016 р.

 

Заявка-пропозиція, щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних рахунках у банках ОНАЗ ім. О.С.Попова від 2.10.2015 р.

Заявка-пропозиція,  щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних рахунках у банках ОНАЗ ім. О. С. Попова від 12.01.2016 р.